Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Ochranári po takmer štvrťstoročí potvrdili na východe hniezdenie kane popolavej

22.08 2022, TASR

Prešov 21. augusta – Ochranárom sa po 24 rokoch podarilo prvý raz potvrdiť na východnom Slovensku hniezdenie kane popolavej. Okrem tohto ohrozeného druhu dravca je na území možné stretnúť rôzne druhy ikonických dravých vtákov, ako napríklad orla kráľovského, orla skalného, ale i vzácne druhy, ako je sokol rároh či haja červená. 

,,Tento rok sa prvýkrát od roku 1998 podarilo potvrdiť na východe aj hniezdenie kane popolavej. Ide o ohrozený druh dravca, pretože hniezdi na zemi a často v obilných poliach, kde je ohrozená žatevnými prácami," uviedol pre TASR Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Pomerne bežne sa podľa jeho slov v regióne vyskytuje aj orol krikľavý, ktorý hniezdi v lesoch a na zimu odlieta do Afriky.

,,Mimoriadne vzácnym a súčasne na východnom Slovensku hniezdiacim druhom dravca je hadiar krátkoprstý. Jeho početnosť na Slovensku pravdepodobne nepresahuje viac ako desať párov. Východné Slovensko je domovom aj mnohých druhov sov. Od najmenšej, ktorou je kuvičok vrabčí, až po tú najväčšiu - výra skalného. Kým v minulosti žil predovšetkým v lesoch a skalách v pohoriach, posledné roky sa presunul do agrocenóz a brehových porastov Východoslovenskej nížiny. Medzi ikonické prvky patrí aj hniezdenie drobnej a sťahovavej sovičky - výrika lesného v intraviláne obce Senné," priblížil Slobodník.

Medzi najbežnejšie druhy sov patrí myšiarka ušatá. Zimoviská tohto druhu sovy radia ochranári na východnom Slovensku medzi najpočetnejšie v rámci Slovenska.

Pre udržanie stabilných populácií jednotlivých druhov dravcov je podľa Zuzany Guziovej z Ochrany dravcov na Slovensku predovšetkým nevyhnutné dodržiavanie platnej legislatívy.

,,Potrebné je aj zabezpečenie vhodného spôsobu obhospodarovania pozemkov, aby sa v krajine vyskytovali druhy, ktoré sú prirodzenou potravou dravcov, ako sú drobné zemné cicavce alebo drobná zver. V jarnom období, keď prebieha hniezdenie, je dôležité hospodáriť a správať sa v krajine tak, aby neprichádzalo k vyrušovaniu, ktoré často vedie k úhynu mláďat," vysvetlila Guziová.

Hniezdenie dravcov je možné podporiť aj vyvešiavaním búdok alebo polobúdok, ktoré najmä na územiach s nedostatkom vhodných hniezdnych príležitostí rady obsadzujú. Na poľnohospodárskych kultúrach je možné inštalovať takzvané barličky, ktoré prilákajú myšiaky, sokoly či sovy a dokážu tak pomôcť v rámci takzvanej biologickej ochrany plodín, pretože sa živia hrabošmi.

Ochrana dravcov na Slovensku už viac ako 40 rokov monitoruje stav dravých vtákov na území východného Slovenska. Rôznorodými aktivitami zároveň prispieva k ich aktívnej ochrane. Spolupracuje s viacerými organizáciami.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Zaujímavosti