Preskočit na obsah

Ochrana sťahovavých dravých vtákov bude dôslednejšia

17.05 2012, Enviroportal

Ochrana sťahovavých dravých vtákov bude dôslednejšia

Slovensko je 13-tym štátom Európskej Únie, ktoré podporilo ochranu dravých sťahovavých vtákov. Predstavitelia Slovenskej republiky dnes podpísali vo francúzskom La Rochelle Memorandum o porozumení pri ochrane sťahovavých dravých vtákov v Afrike a Eurázii. Stalo sa tak na Konferencii zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. Slovenskú delegáciu viedli odborníci z Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR.

Cieľom Memoranda sú opatrenia, ktoré majú dosiahnuť a udržať priaznivý stav ochrany dravcov a sov v africko-eurázijskom regióne. Slovenská republika, ako areálový štát mnohých druhov dravých vtákov, chce aj týmto krokom prispieť k posilneniu medzinárodnej spolupráce a ich ochrane.

,,Som rád, že sa Slovensko pripojilo k tomuto memorandu. Medzinárodná koordinácia prispeje k lepšej ochrane pozdĺž migračných trás sťahovavých dravých vtákov ako napríklad sokol červenonohý alebo kaňa popolavá, ktoré patria medzi ohrozené a ich populácia je na Slovensku limitovaná," povedal Rastislav Rybanič z ministerstva životného prostredia, ktorý sa za Slovenskú republiku zúčastnil podpisu memoranda.

Memorandum predložili po prvý raz 22. októbra 2008 v Abú Zabí, v Spojených Arabských Emirátoch a v ten deň ho podpísalo 28 areálových štátov. K 1. februáru 2012 dosiahol počet signatárov 38 vrátane EÚ, z toho je 12 členských štátov EÚ (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo). Memorandum, ktoré Slovenská delegácia podpísala, je právne nezáväznou dohodou signatárskych krajín.

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody