Preskočit na obsah

Ochrana ovzdušia

23.02 2023, Enviroportal

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Podporené činnosti:

  • Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
  • Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Prijímateľ: Obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí
Dátum uzavretia: 17. 4. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Výzvy