Preskočit na obsah

Betónová injektáž bane v Nižnej Slanej bude technicky náročná a nebezpečná

20.10 2022, TASR

Košice/Nižná Slaná 19. októbra – Betónová injektáž bane v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktorou chce štátny podnik Rudné bane uzavrieť sideritovú baňu a zastaviť tak výtok silne mineralizovaných banských vôd, bude technicky náročná a z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) i nebezpečná.

Uviedol predseda Obvodného banského úradu (OBÚ) v Košiciach Miloš Petráš.

,,Takáto záležitosť ešte v rámci Slovenska nebola riešená. Ide o špecifický prípad, ktorý si vyžaduje vybudovanie železobetónového poklopu vo zvislom banskom diele, konkrétne v šachte Gabriela," skonštatoval Petráš. Ako dodal, následne by mala byť vykonaná injektáž vodorovného banského diela štôlne Marta v dĺžke približne 17 metrov, ktorou bude odvádzaná znečistená banská voda zo šachty Gabriela na povrch. Banské vody budú na povrchu technologicky upravované a po dosiahnutí kvalitatívnych parametrov povrchových vôd vypúšťané do rieky Slaná.

Projekt betónovej injektáže bane v Nižnej Slanej pripravili Rudné bane po výzve medzirezortného krízového štábu, ktorý štátnemu podniku nariadil predložiť návrh technického opatrenia na reguláciu výtoku znečistených banských vôd do rieky Slaná. Posledné doplnenie projektovej dokumentácie bolo OBÚ v Košiciach podľa Petráša predložené začiatkom októbra, po jej preštudovaní úrad v pondelok (17. 10.) vyzval Rudné bane k doplneniu projektovej dokumentácie.

,,Po jej doplnení je úrad pripravený promptne posúdiť takto upravenú projektovú dokumentáciu a bezodkladne vydať vyjadrenie. Zákonom stanovená lehota je 30 dní. Z hľadiska celospoločenského záujmu na riešení situácie je vytvorený nielen medzirezortný krízový štáb, ale aj úzka odborná skupina v rezorte Ministerstva hospodárstva SR medzi štátnou banskou správou a Rudnými baňami," dodal Petráš.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita