Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

22.02 2019,

Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva  sa podujala SAŽP v spolupráci s MŽP SR v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska. Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi.

Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na:
  • trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni,
  • rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie,
  • príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia,
  • projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.
Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019     Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje