NRSR: Pravidlá používania fluórových skleníkových plynov sa majú upraviť

24.09 2015, TASR

Slovensko spresňuje svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluorovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu dnes poslal parlament do druhého čítania.


Ministerstvo životného prostredia, ktoré zmeny pripravilo, v materiáli konštatuje, že niektoré fluorované skleníkové plyny majú vysoký potenciál globálneho otepľovania. Cieľom nariadenia je preto podľa materiálu chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií týchto plynov.

Novela stanovuje pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia fluorovaných skleníkových plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú. Stanovuje kvantitatívne limity na uvádzanie týchto plynov na trh. Zároveň sa zabezpečuje, aby činnosti súvisiace s nakladaním s týmito plynmi a výrobkami a zariadeniami, ktoré ich obsahujú, vykonávali iba osoby, ktoré sú držiteľmi certifikátu o odbornej spôsobilosti.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Emisie Legislatíva