NRSR: J. Mičovský a M. Huba opäť volajú po ochrane ľudí pred zápachom

08.06 2015, TASR

Chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom a dať možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov obťažovaných zápachom obrátiť sa na okresný úrad. To je cieľom novely zákona o ovzduší, ktorú pripravili poslanci Mikuláš Huba (nezaradený) a Ján Mičovský (OĽaNO). Právnou normou sa začne parlament zaoberať na júnovej schôdzi. V minulosti už plénum túto novelu odmietlo.


Úrad je podľa zákona o ovzduší oprávnený uložiť pokutu prevádzkovateľovi veľkého a stredného zdroja znečistenia ovzdušia. Na uloženie pokuty z dôvodu zápachu (rozmedzie od 33 do 33.000 eur) sa podľa návrhu Mičovského a Hubu vyžaduje aj súhlas príslušného obecného zastupiteľstva, aby sa obťažovanie obyvateľstva zápachom posúdilo objektívnejšie širším okruhom osôb, ako je len 20 dotknutých občanov.

Ak Huba a Mičovský uspejú, zákon o ovzduší bude upravovať nielen práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok, ale aj práva a povinnosti osôb pri obťažovaní obyvateľstva zápachom. V súčasnosti sa kvalita ovzdušia určuje primárne podľa faktorov, medzi ktoré zápach dosiaľ explicitne nepatril. Podľa vzoru českej právnej úpravy tak novela definuje prípustnú mieru obťažovania zápachom, za ktorú sa považuje stav pachových znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorý sa má dosiahnuť použitím najlepšej dostupnej techniky a odstraňovaním, alebo obmedzovaním obťažujúceho pachového vnímania.

Podľa Mičovského a Hubu takto stanovená prípustná miera obťažovania zápachom nie je dodržaná za kumulatívneho splnenia troch podmienok. Prvou je, aby obťažovanie zápachom namietalo najmenej 20 osôb bývajúcich alebo pracujúcich v oblasti, v ktorej dochádza k obťažovaniu zápachom. Druhou je porušenie povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania dodržiavať prípustnú mieru obťažovania zápachom. Poistkou voči zneužívaniu práva občanov namietať obťažovanie zápachom sa stáva tretia podmienka, a to súhlas príslušného obecného zastupiteľstva, ktoré sa vyjadrí k podnetu skupiny najmenej 20 osôb.

,,Návrh zákona je reakciou na požiadavky občanov, ktorí sa na nás obrátili s množstvom podnetov, súvisiacich s obťažujúcim zápachom v ovzduší produkovaným stacionárnymi zdrojmi znečisťovania. Práve obťažujúci, miestami až neznesiteľný zápach je v niektorých lokalitách či regiónoch Slovenska dôvodom zníženej kvality života občanov, obmedzovaním ich dennodenných aktivít, či dokonca príčinou ich vynúteného presťahovania mimo postihnutý región," vysvetľujú poslanci.

Podľa ich slov je navyše nezanedbateľným faktorom aj skutočnosť, že takýto zápach vyvoláva trvalé depresívne znepokojenie nad zdravotnými rizikami, ktorých môže byť prejavom. ,,Nie je medicínsky vylúčené, že aj samotný zápach môže ohrozovať zdravie aj v prípadoch, keď nie je prejavom zdravie ohrozujúcich látok," dodali Huba a Mičovský.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Ovzdušie