Nový výbor pre obnovu Tatier chce efektívne dočerpať Fond solidarity

01.10 2006, TASR

Nový výbor pre obnovu Tatier chce efektívne dočerpať Fond solidarity

Bratislava 28. septembra (TASR) - Výbor vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier sa vo štvrtok stretol po prvýkrát v novom zložení. Okrem uzavretia Zbierky na Tatry prijal opatrenia na dočerpanie Fondu solidarity


"Prijali sa dve zásadné opatrenia, aby sa prostriedky stihli vyčerpať do termínu, ktorý uplynie 7. novembra. To je takisto termín aj pre Európsku úniu. Ministerstvá, ktoré reálne peniazmi disponujú, ich majú minúť. Ak by sa to nestihlo z akýchkoľvek dôvodov, nie je tam nijaký opravný termín. Desať dní pred uplynutím termínu teda rezorty musia oznámiť, koľko peňazí majú na účte, a budú uprednostnené iné projekty, ktoré v prvom kole nemali byť podporené z Fondu solidarity,"
uviedol pre TASR tajomník výboru Martin Macharik.

Prvé stretnutie výboru bolo predovšetkým informačné. Podľa Macharika až čas ukáže, čo z doterajšej agendy si výbor ponechá, čo prejde pod jednotlivé rezorty alebo pod regionálny výbor, ktorý sa neformálne, ale intenzívne stretáva.

Nový výbor má štrnásť členov, zložený z troch zástupcov opozičných strán, premiéra, siedmich ministrov, tajomníka, prednostu obvodného úradu v Poprade a primátora mesta Vysoké Tatry. Ivan Štefanec, bývalý tajomník, dnes nominant politickej strany a primátor Ján Mokoš sú jeho jedinými staronovými členmi.

Na stretnutí išlo predovšetkým o informácie o procesoch, ktoré bežia. A to samotná sanácia kalamity, problém zonácie národného parku a proces prijímania územného plánu mesta Vysoké Tatry. Výbor tiež vzal na vedomie informáciu o regionálnych aktivitách poradného koordinačného výboru, prišiel s iniciatívnym návrhom možného riešenia kompenzácie súkromných vlastníkov lesa a uzavrel Zbierku na Tatry, ktorá bola evidovaná pod úradom vlády.

Vyzbieralo sa v nej 10,9 milióna korún. Počas prvého roka sa minulo vyše sedem miliónov. Išlo o projekty zamerané na obnovu poškodených území, dva projekty pre mesto Vysoké Tatry, jeden projekt pre urbariát, pre združenie vlastníkov bytov a pre dobrovoľnícku pomoc Tatrám. Išlo o 3,5 milióna korún.

Doterajšie rozporné postoje k riešeniu tatranskej situácie medzi ochranármi a lesníkmi sa ani po tomto stretnutí nepodarilo významnejšie zmierniť. Ďalší termín stretnutia výboru zatiaľ nie je známy.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky