Preskočit na obsah

Nový európsky Bauhaus

20.05 2021, Enviroportal

Európska komisia vyhlásila súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Ide o ocenenia dvoch druhov inovatívnych riešení, a to za už zrealizované projekty alebo nové idey. Prihlásiť sa je možné do 31. mája 2021.

Nový európsky Bauhaus (NEB) je iniciatíva zameraná na zlepšenie nášho spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí a je jedným z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody.

Inšpiratívne riešenia a nápady môžu prihlasovať orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, súkromné firmy či združenia, ale aj jednotlivci (https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_cs).

Ceny Nového európskeho Bauhausu budú udelené v desiatich kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení – už zrealizované projekty a príklady a nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

Súťažné kategórie: 

  1. Techniky, materiály a procesy pre výstavbu a dizajn
  2. Výstavba v duchu cirkulárnej ekonomiky
  3. Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody
  4. Obnova  mestského a vidieckeho prostredia
  5. Produkty a životný štýl
  6. Ochrana a premena kultúrneho dedičstva
  7. Znovuobjavené miesta na stretávanie a zdieľanie
  8. Mobilizácia umenia, kultúry a komunít
  9. Modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie
  10. Interdisciplinárne vzdelávacie modely

Viac informácií o súťaži: https://europa.eu/new-european-bauhaus/frequently-asked-questions_sk

Zdroj: Európska komisia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Inovácie