Preskočit na obsah

Nové požiadavky na zabezpečenie lepšej kvality pitnej vody a prístupu k nej nadobúdajú plnú účinnosť

13.01 2023, Enviroportal

Od dnešného dňa sa Európanom zabezpečuje lepšia kvalita pitnej vody a prístup k nej, keďže nové požiadavky vyplývajúce z revidovanej smernice o pitnej vode sa stávajú normou v celej EÚ.

Nové pravidlá predstavujú jeden z najvyšších štandardov na svete pre pitnú vodu, a to v súlade s ambíciou nulového znečistenia ohlásenou v Európskej zelenej dohode. Je to aj reakcia na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Right2Water, ktorá získala 1,6 milióna podpisov na podporu zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov.""

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu pitnej vody smernica o pitnej vode:

  • obsahuje aktualizované bezpečnostné normy,
  • zavádza metodiku na identifikáciu a riadenie rizík kvality v celom dodávateľskom reťazci vody,
  • stanovuje zoznam sledovaných látok, ako sú mikroplasty, endokrinné disruptory, ako aj nové druhy chemických látok, ktoré sa majú monitorovať, a
  • zavádza ustanovenia o zhode pre výrobky, ktoré sa majú používať v styku s pitnou vodou.

Nová smernica sa zaoberá únikom vody, keďže v súčasnosti sa v priemere 23 % upravenej vody stráca počas distribúcie v EÚ.

Existujú aj požiadavky, aby členské štáty zlepšili a zachovali prístup k pitnej vode pre všetkých, a najmä pre zraniteľné a marginalizované skupiny.

Nová smernica nadobudla účinnosť 12. januára 2021 a členské štáty ju dodnes museli transponovať do vnútroštátneho práva.

Viac informácií: Zero pollution: Improved quality and access to drinking water

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Voda