Preskočit na obsah

Nové cesty pri realizácii projektov s cezhraničným pôsobením na životné prostredie

20.09 2005, Enviroportal

Nové cesty pri realizácii projektov s cezhraničným pôsobením na životné prostredie

Konferenciu "Nové cesty pri realizácii projektov s cezhraničným pôsobením na životné prostredie" organizuje Projekt úradu dolnorakúskej krajinskej vlády, rakúskeho ministerstva životného prostredia a slovenského ministerstva životného prostredia. Začiatok konferencie je 22. septembra 2005 o 9:30 hod.

Obsah:
Pri realizácii cieľov s cezhraničnými dopadmi na životné prostredie, ako napr. pri cestných a železničných projektoch, zriaďovaní nákupných stredísk, umiestňovaní nových podnikov, energetických zariadení, zariadení pre recykláciu odpadov či stavieb mostov predstavuje nadnárodná účasť verejnosti dôležitý nástroj plánovania.

Prostredníctvom Espoo- a Aarhuského dohovoru, ktoré platia v celej Európskej únii, sú dané nové cesty realizácie cezhraničných projektov.
Súčinnosť všetkých zúčastnených by sa preto mala nanovo utvárať zlepšenou koordináciou, uvedomením a transparentnosťou.

Cieľ projektu:
Vytvorenie diskusnej platformy prístupnej všetkým účastníkom a hľadanie riešení, ktoré by umožňovali realizovať v budúcnosti projekty s cezhraničným pôsobením na životné prostredie v zmysle spoločnej kultúry účasti.

Organizátor:
aeeg - Austrian Environmental Expert Group

Gymnasiumstrasse 42/5
A - 1180 wien (Austria)
Tel.: + 43-1-478-34-00
Fax: + 43-1-478-63-91
E-mail: aeea@aon.at

Projektový asistent (Rakúsko)
17&4 Organisationsberatung GmbH, Wien

Projektový asistent (Slovensko)
IREAS n.p.o., Čsl. parašutistov 21, Bratislava

Spoločne financované Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRE) Európskej únie

Bližšie informácie nájdete tu.


Miesto konania:

Bratislavský samosprávny kraj
Trnavská cesta 8/A
SK-82005 Bratislava

Miesto konania

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky