Preskočit na obsah

Nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity má za cieľ udržateľnú budúcnosť planéty

21.05 2020, TASR

Brusel, 20. mája - Európska komisia (EK) predstavila v stredu časť Európskej zelenej dohody o ochrane biodiverzity a zabezpečení trvalo udržateľnej výroby potravín. Komisia oznámila, že komplexná nová stratégia v oblasti biodiverzity je zameraná na ,,návrat prírody do nášho života" a na stratégiu ,,z farmy na stôl". 


Cieľom je vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. Obe stratégie sa navzájom posilňujú a spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom úsilí o dosiahnutie budúcnosti, ktorá bude udržateľná z hľadiska konkurencieschopnosti.

V súlade so zelenou dohodou sú v týchto stratégiách navrhnuté opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a na celom svete a pretransformovať potravinové systémy EÚ na globálny vzor konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, zdravia planéty a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca.

Podľa EK kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu ukázala, akí zraniteľní sú ľudia v dôsledku straty biodiverzity a aký kľúčový význam pre spoločnosť má fungujúci potravinový systém.

Stratégia ,,návrat prírody do nášho života" sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity, ako sú neudržateľné využívanie pôd a morí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie či invázne druhy. Je kľúčovým prvkom plánu obnovy EÚ po koronakríze, keďže je rozhodujúca pri prevencii budúcich epidémií a budovaní odolnosti proti nim.

Jej cieľom je začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečisťovania, ekologizáciu miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva a poľnohospodárskych postupov podporujúcich biodiverzitu, ako aj zlepšovanie zdravia európskych lesov.

Konkrétne kroky sú zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030 - transformácia minimálne 30 percent európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návrat pestrých krajinných prvkov na aspoň desať percent poľnohospodárskej plochy.

Podľa správy EK sa na opatrenia v oblasti biodiverzity každoročne uvoľnia finančné prostriedky vo výške 20 miliárd eur, a to aj z fondov EÚ a vnútroštátnych a súkromných zdrojov.

Stratégia ,,z farmy na stôl" má za cieľ prechod na udržateľný potravinový systém EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa potravinového systému EÚ a posilní sa jeho odolnosť.

V tejto stratégii sú stanovené konkrétne ciele zamerané na transformáciu potravinového systému EÚ, ktoré zahŕňajú aj zníženie používania pesticídov a s nimi súvisiacich rizík o 50 percent, zníženie používania hnojív minimálne o 20 percent, zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných pri hospodárskych zvieratách a v akvakultúre o 50 percent, ako aj obhospodarovanie 25 percent poľnohospodárskej pôdy v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva.

Európski poľnohospodári, rybári a producenti v odvetví akvakultúry získajú na zavádzanie udržateľných postupov podporu z nových tokov financovania a ekologických režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky.

Obe stratégie zahŕňajú aj významné medzinárodné prvky a potvrdzujú odhodlanie EÚ ísť príkladom pri riešení globálnej krízy biodiverzity a podporiť v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi globálny prechod k udržateľným potravinovým systémom.

Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby obe stratégie a v nich stanovené záväzky čo najskôr podporili.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Udržateľná spotreba a výroba