Preskočit na obsah

Nová mobilná aplikácia Dnes dýcham sa snaží zvýšiť povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku

11.01 2023, Enviroportal

Cieľom novospustenej mobilnej aplikácie ,,Dnes dýcham" je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.

Mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“ zobrazuje informatívne hodnoty úrovne znečistenia ovzdušia pod označením IKO – index kvality ovzdušia.

Používa 3 farby ako semafor. Účelom hodnotenia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o aktuálnom stave kvality ovzdušia prostredníctvom jednoduchej farebnej a slovnej škály

Hodnoty indexu kvality ovzdušia sú vytvorené na základe údajov z automatických monitorovacích staníc, ktoré sú prevádzkované Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).""

V mobilnej aplikácii je na výber, z ktorej stanice sa budú zasielať push notifikácie o zmene stavu kvality ovzdušia. Je možné nastaviť zasielanie z vybraných alebo zo všetkých staníc. Push notifikácie sú tiež odosielané pri zmene kvality ovzdušia správou s aktuálnou hodnotou indexu kvality ovzdušia.

Rovnako umožňuje zaslať správu o prípadnom lokálnom znečisťovaní alebo znečistení ovzdušia vyplnením krátkeho formulára s možnosťou pridania fotografie z miesta znečistenia a popisom.

Pre zlepšenie funkčnosti aplikácie povoľuje zaslať informáciu v podobe krátkej správy s návrhmi na zlepšenie.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie ,,Dnes dýcham“ sa užívateľ rýchlym a prehľadným spôsobom dozvie, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku. Aplikácia poskytuje aj odporúčania k potrebe obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí.

Na vývoji mobilnej aplikácie sa podieľalo Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zdroj: LIFE Populair

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Emisie Ovzdušie Rezort MŽP SR