Preskočit na obsah

NLC pripravilo program k Medzinárodnému dňu lesov

17.03 2022, Enviroportal

Pri príležitosti desiateho výročia Medzinárodného dňa lesov, ktorý sa oslavuje 21. marca,  pripravilo Národné lesnícke centrum (NLC) sériu workshopov a podujatí najmä pre materské a základné školy.

Kampaň a workshopy zastrešené lesnými pedagógmi začali 15. a budú pokračovať do 25. marca.  NLC  tiež vyzýva na „drevené počítanie“, ktoré má priniesť uvedomenie si využitia dreva a výrobkov z neho v každodennom živote človeka.

NLC pripomína, že rok 2022 pokračuje v začatej dekáde obnovy ekosystémov. Jej cieľom je zabrániť, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente a v každom oceáne. Lesy pokrývajúce asi jednu tretinu zemského povrchu (na Slovensku viac ako 41 % povrchu) pomáhajú v boji proti následkom zmeny klímy, chránia biodiverzitu, pôdu, rieky, sú pre ľudí zdravým prostredím na oddych, ale poskytujú im aj potravu či drevo.

Medzinárodný deň lesov vyhlásila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Tohtoročnou témou je Lesy a udržateľná výroba a spotreba s podtitulom Zvoľme si udržateľné drevo pre ľudí a našu planétu.

Viac informácií: www.lesnapedagogika.skhttps://www.facebook.com/lesnapedagogika
Zdroj: NLC Zvolen

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Les