Preskočit na obsah

NKÚ: Slovensko treba pripraviť na riešenie sucha

10.01 2022, TASR

Bratislava 30. decembra – Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť. Chýba systém indikátorov na sledovanie situácie aj riešenie v podobe ucelenej stratégie. Vo svojej Správe o výsledku kontroly Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha (.PDF / 1,2MB) to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa pri kontrole zameral na roky 2018 až 2020.

NKÚ zistil, že manažment sucha nie je koordinovaný orgánom so silným mandátom od vlády. ,,Na základe auditu sme dospeli k názoru, že je nevyhnutné zmeniť prístup od krízového riadenia dôsledkov sucha k aktívnemu riadeniu príčin vzniku sucha," poukázal podpredseda slovenských kontrolórov Ľubomír Andrassy. 

Podľa NKÚ je dôležité posilniť kompetencie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Sucho ako celosvetový prírodný fenomén sa na rozdiel od iných prírodných katastrof vyvíja pomaly a dlhodobo.

Kontrolóri sa pri analýze zamerali na nastavenie národnej stratégie v tejto oblasti, na zabezpečenie financovania opatrení a riadenie politiky manažmentu sucha. ,,Najpozitívnejšou zmenou za ostatné dva roky je skutočnosť, že zodpovedné štátne inštitúcie začali modelovať akčné plány zamerané na príčiny a nie už len na dôsledky sucha," skonštatoval NKÚ.

Kontrola NKÚ ukázala, že Slovensko v súčasnosti nemá vypracovanú stratégiu manažmentu sucha, i keď rezort životného prostredia považoval viaceré dokumenty pre oblasť sucha za strategické. Problematika sucha v nich však nie je riešená komplexne a systémovo.

Základom pre prijímanie opatrení je vyhodnotenie období sucha, ktoré sa v krajine vyskytli v minulosti. Ako však NKÚ zistil, rezort životného prostredia množstvo dát nespracovával a nevyhodnocoval. Taktiež neboli identifikované oblasti s potenciálnym ohrozením výskytu sucha. ,,Zber a vyhodnocovanie údajov je dôležité aj z hľadiska budovania systému včasného varovania, ktorý bol na Slovensku zavedený len čiastočne," uviedol NKÚ.

To, že rezort životného prostredia nevyhodnocoval dáta, prispelo podľa NKÚ k tomu, že opatrenia prijaté na zvládanie sucha smerovali do celého územia Slovenska a nie do oblastí, ktoré sú suchom ohrozené najviac. NKÚ preto odporúča posilnenie pozície envirorezortu. ,,Je potrebné, aby rezort vystupoval ako kľúčový hráč a aby odporúčania, ktoré v tejto oblasti vydá, boli pre partnerov záväzné, brané vážne," dodal Andrassy.

Tlačové oddelenie MŽP v reakcii na konštatovanie NKÚ, že Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť.

,,MŽP bude podporovať vytvorenie orgánu so silným mandátom vlády SR na koordináciu politiky manažmentu sucha v rámci SR v súlade s odporúčaním NKÚ v protokole," uistil tlačový odbor. Dodal, že aktuálna Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy a Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy vytvárajú dostatočne účinný rámec pre určenie základných opatrení na riešenie sucha.

,,MŽP okrem toho v roku 2021 pripravilo strategický dokument Koncepcia vodnej politiky SR na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorý sa zaoberá širokým spektrom vodohospodárskych problémov, a teda aj problematikou sucha a zmierňovaním jeho následkov," spresnilo ministerstvo.

Ďalším z krokov MŽP, ktoré bude podľa tlačového oddelenia riešiť problematiku sucha, je reforma národných parkov, schválená poslancami NR SR, ktorá vráti chráneným územiam ich vodozádržnú funkciu. Ministerstvo upozornilo, že v dôsledku klimatickej zmeny sa predovšetkým regióny severného Slovenska stávajú suchšími.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Klimatická zmena Rezort MŽP SR