NKÚ: Globálne klimatické zmeny budú v pozornosti vedcov,akademikov i kontrolórov

08.10 2018, TASR

Bratislava, 5. októbra - Otázky súvisiace s globálnymi klimatickými zmenami, znečisťovaním životného prostredia, ale aj udržateľným rozvojom civilizácie budú v nadchádzajúcich rokoch jednou z kľúčových tém pre nezávislé kontrolné inštitúcie pôsobiace nielen v európskom priestore.


TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Marek Papajčík s tým, že kontrolóri sa tak aktívne pridávajú k vedcom, akademikom, ktorí už niekoľko rokov upozorňujú národné vlády i medzinárodné inštitúcie, že budúcnosť života na Zemi je v ohrození.

Slovenskí kontrolóri v súčasnosti vykonávajú podľa NKÚ prierezovú kontrolu, ktorej cieľom je zmapovať stav implementácie záväzkov, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo, a tiež napĺňanie kľúčových ukazovateľov súvisiacich s kvalitou životného prostredia. ,,Výsledky kontrolnej akcie budú pritom poskytnuté európskym partnerom, aby sa vďaka medzinárodnému porovnávaniu kontrolných zistení spracovala správa o tom, ako si národné vlády, ale aj samotné európske spoločenstvo plnia svoje záväzky smerujúce k znižovaniu znečistenia planéty," priblížil Papajčík.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík považuje témy súvisiace s ochranou životného prostredia a otázky týkajúce sa kvality života za kľúčové pri definovaní strategického, strednodobého zamerania kontrolnej činnosti úradu. Pri príprave kontrolných akcií, ale aj pri ich vyhodnocovaní a definovaní odporúčaní pre parlament či vládu budú slovenskí kontrolóri aktívne spolupracovať s akademickým prostredím a vedcami.

,,Kontrolóri, vedci sú odsúdení na aktívnu spoluprácu, pretože len spoločnými silami vieme a môžeme vybudiť spoločnosť k tomu, aby sme si uvedomili, že ľudský život, kvalitné životné prostredie, zdravá spoločnosť je jediným kľúčom k udržateľnému rozvoju spoločnosti," spresnil Mitrík. Európske kontrolné inštitúcie upozorňujú podľa NKÚ národné vlády, parlamenty, že neriešenie, odsúvanie ekologických výziev na neskôr bude mať rozsiahle ekonomické i finančné dosahy. Neriešenie problémov bude citeľné i v zdravotníctve a bezpečnosti.

Trvalo udržateľné ciele Agendy OSN 2030 v súčasnosti preverujú slovenskí kontrolóri v rámci akcií, ktoré sú zamerané na plnenie opatrení súvisiacich s protipovodňovou ochranou rizikových území, na udržateľnosť a efektívnosť systému lesného hospodárstva, ale aj na funkčnosť triedeného zberu komunálneho odpadu. ,,V roku 2019 bude národná autorita pre oblasť externej kontroly realizovať tiež spoločné medzinárodné kontroly. Spoločne s českými partnermi sa pozrú na problematiku súvisiacu s podporou kľúčových klimaticko-energetických politik štátu a financovanie tejto podpory z hľadiska udržateľnosti verejných príjmov," podotkol Papajčík.

Slovenskí, poľskí a ukrajinskí kontrolóri zasa zmapujú, ako národné vlády dodržiavajú princípy, záväzky vyplývajúce z Bazilejského dohovoru pri pohybe nebezpečného odpadu cez hranice štátov a jeho zneškodňovaní.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP