Preskočit na obsah

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov

26.09 2017,

Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa podľa zákona označujú jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe.


Uzavretý krúžok umiestnený na nohe je nedeliteľný krúžok bez prerušenia alebo spojenia, ktorý nie je nijakým spôsobom porušený, má takú veľkosť, že ho nie je možné sňať z nohy vtáka v dospelosti, nasadí sa v prvých dňoch života vtáka a bol na tento účel komerčne vyrobený.

Za týmto účelom bola rozhodnutím MŽP SR zo dňa 28. 08. 2017 Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici udelená licencia na distribúciu krúžkov. Táto licencia nadobúda účinnosť dňa 01. 12. 2017.

Z uvedeného vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 01. 12. 2017 pochádzať len od tohto licencovaného distribútora. Podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR  hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur. Ďalšie podrobnosti pre držiteľov vtákov ohľadom zabezpečenia krúžkov sú dostupné na web stránkach ŠOP SR: www.cites.sk; www.sopsr.sk, preto všetkým držiteľom vtákov odporúčame, aby si v súvislosti so zabezpečovaním krúžkov sledovali uvedené web stránky.
 
 Zdroj: MŽP SR
 

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Ochrana prírody