Preskočit na obsah

Napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody

21.05 2020,

Európska komisia otvorí v septembri 2020 výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.

Výzva zmobilizuje výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivý a udržateľný spoločenský prechod s cieľom nikoho z tohto transformačného procesu nevynechať.

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky pomerne rýchlo a ukážu, ako môžu výskum a inovácie poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskej zelenej dohody. To je dôvod, prečo výzva podporí:

  • pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovačné výrobky,
  • inovácie v záujme lepšieho riadenia ekologického a digitálneho prechodu,
  • inovácie v sociálnej oblasti a hodnotovom reťazci.

Okrem technologického rozvoja a demonštračných činností táto výzva podporuje experimentovanie a sociálne inovácie na nové spôsoby zapojenia občianskej spoločnosti a posilnenia postavenia občanov.

Pokiaľ ide o súčasnú pandémiu, výzva prispeje k ekologickej a digitálnej obnove a k zvýšeniu spoločenskej odolnosti, napríklad v poľnohospodárstve, zrýchľovaní biodiverzity obnoviteľných zdrojov energie, čistej doprave a modernizácii smerom k čistému a obehovému priemyslu.

Výzva sa skladá z 11 oblastí:

  • Osem tematických oblastí odráža osem kľúčových pracovných prúdov Európskej zelenej dohody. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zaoberá výzvami načrtnutými v príslušnom prúde. Témy sa zameriavajú na špecifické technologické a spoločenské inovácie s vysokým dosahom, ktoré môžu pomôcť relatívne rýchlo napredovať v trvalo udržateľnom prechode.
  • Tri horizontálne oblasti (posilnenie vedomostí; posilnenie postavenia občanov a medzinárodná spolupráca) adresujú osem tematických oblastí prierezovo a ponúkajú dlhodobejšiu perspektívu pri dosahovaní transformácií stanovených v Európskej zelenej dohode.

Výzvu môžete pomôcť formovať tak, že sa zúčastníte prieskumov pre každú oblasť:

Viac informácií: https://www.slord.sk/aktuality/vyzva-na-poskytnutie-spatnej-vazby-k-buducej-vyzve-zameranej-na-naplnanie-cielov-europskej-zelenej-dohody/ 
Zdroj: Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Copyright © 2022

Súvisiace články

Značky

Inovácie Projekty, dotácie