Nadácia Ekopolis podporila 5 projektov v rámci programu Alternatívy k jadrovej energii

31.10 2006, Enviroportal

Nadácia Ekopolis podporila 5 projektov v rámci programu Alternatívy k jadrovej energii

Program Alternatívy k jadrovej energii definitívne schválil 17. októbra 2006 finančnú podporu pre 5 projektov, v celkovej výške 866 410 korún. Správna rada Nadácie Ekopolis odsúhlasila navrhované granty už 22. mája, záverečné potvrdenie od donora programu, Rakúskeho ministerstva pre pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, dostala však až v októbri. Podporené projekty majú byť ukončené do mája 2007.


Do 9. kola grantového programu Alternatívy k jadrovej energii prijala Nadácia Ekopolis na jar 6 žiadostí o podporu projektov v celkovej sume 1 126 680 korún. Snahou v tomto grantovom kole bolo zvýšenie efektívnosti a celospoločenského uplatnenia realizovaných projektov a navrhovaných riešení. Výber projektov zohľadňoval aktuálne priority a potreby v odvetví energetiky na Slovensku, zvlášť v oblasti jadrovej energetiky.

Jednotlivé podporené projekty by mali vytvoriť jeden synergický celok, ktorý bude objektívne poukazovať na ekonomické aspekty jadrovej energetiky a s tým súvisiace celkové náklady jadrového palivového cyklu - jeho finančnú náročnosť, trvalú neudržateľnosť, výrazný podiel na energetickej závislosti a environmentálnu neakceptovateľnosť, na ktoré v poslednej dobe neustále poukazuje a snaží sa ich minimalizovať aj Európska únia. Zároveň je v projektových návrhoch zadefinovaná vízia, ktorá sa opiera o trvaloudržateľné energetické systémy, založené na lokálnych zdrojoch a miestnej pracovnej sile, podliehajúce minimálnemu geopolitickému vplyvu a závislosti na importovaných energetických nosičoch z nestabilných regiónov (vrátane uránu z Ruskej federácie) a generujúce finančný profit, tak na úrovni celoslovenskej, ako aj regionálnej a lokálnej.

Aj v tomto kole programu bola po dohode medzi donorom programu, projektovými manažérmi z Maďarska, Českej Republiky a Slovenska a samotnými mimovládnymi organizáciami približne tretina z celkového finančného balíka vyčlenená na realizáciu medzinárodného rakúsko-slovensko-maďarsko-českého) projektu, zameraného na spoluprípravu a pripomienkovanie Zelenej knihy o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurenčnú a bezpečnú energetiku, zahŕňajúcu aj disemináciu informácií, lobistické aktivity atď.

V 9. kole programu Alternatívy k jadrovej energii boli podporené nasledovné projekty:

 • Občianske združenie Energia tretieho tisícročia, Košice;
  Projekt: Náklady na zadnú časť jadrovej elektrárne Mochovce a vysoké štátne dotácie, grant: 169 380 Sk,
 • Za Matku Zem Bratislava, Bratislava;
  Projekt: Rozumná, zodpovedná a udržateľná energetická politika (Energetická politika bez jadrovej energetiky - spoločný projekt mimovládnych organizácií zo Slovenska, Rakúska, Čiech a Maďarska), grant: 271 040 Sk,
 • Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Zvolen;
  Projekt: Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky (objektivizácia verejnej mienky prostredníctvom odhaľovania a objasňovania skrytých foriem podpory jadrovej energetiky z verejných fondov), grant: 174 240 Sk,
 • ZO SZOPK Sírius č. 17 / WISE Slovensko, Bratislava;
  Projekt: Zmena investičného plánu spoločnosti ENEL, grant: 154 870 Sk,
 • Energetické Centrum Bratislava, Bratislava;
  Projekt: Trvalo-udržateľné opatrenia v energetike pre regionálnu kohéziu, grant: 96 880 Sk.

Nadácia Ekopolis s celoslovenskou pôsobnosťou má už 15-ročné skúseností s manažovaním grantových programov zameraných na environmentálnu oblasť. Je súčasťou medzinárodného združenia Environmental Partnership for Sustainable Development, ktoré spája podobné nadácie v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Od svojho vzniku Nadácia Ekopolis podporila bezmála dvetisíc projektov v sume takmer 227 miliónov korún. Vlani to bolo 109 projektov v hodnote približne 26 miliónov korún.

Zdroj: Ekopolis

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky