Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik...

13.06 2006, Enviroportal

Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik...

...alebo skôr Damoklov meč? Ukáže to až budúcnosť. Vráťme sa však na začiatok roka 2006, kedy sa po prvýkrát začali objavovať na stránkach tlačových i nternetových správy o investičných zámeroch (aj) v priestoroch banskobystrického parku. Parku, ktorí Bystričanom závidia mnohí.Keďže v tom čase ešte nebola na svete žiadna urbanistická dokumentácia, o ktorú by sme sa mohli oprieť, nevenovali sme tejto téme priestor. Situácia sa však zmenila. Dnes sú na svete 3 varianty urbanistickej štúdie, ktorú si objednalo mesto na základe zámerov investorov, a s nimi aj príležitosť a dôvod, aby občianska verejnosť vyslovila svoj nazor na nové využitie územia, ktoré sa nachádza v bezprostrednej nadväznosti na jednu z architektonických dominánt mesta - Pamätník SNP - i mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Už vtedy začiatkom roka sa začali ozývať poplašné hlasy laickej verejnosti, že výstavba v objeme, ako ju preukazujú urbanistické štúdie v priestore pod Pamätníkom SNP, na Štefánikovom nábreží cez Námestie slobody až smerom k Triede SNP a Ulici 29. augusta, je zväčša nevhodná a neželaná. Reálnou sa stala najmä hrozba, že Bystričania prídu o obľúbené miesto prechádzok a športových aktivít - o park pod Pamätníkom SNP. K laickej verejnosti sa pridali svojím hlasom aj umelci počas XII. ročníka Envirofilmu začiatkom júna 2006. Významnú aktivitu vyvinul predovšetkým banskobystrický tretí sektor, ktorý zorganizoval mnoho stretnutí či podpisových akcií, a takisto odborná architektonická verejnosť, združená v Spolku architektov Slovenska, ktorá požaduje o opätovné prehodnotenie miery a spôsobu zástavby spomenutej zóny mesta zásadne v urbanisticko-architektonickej súťaži, čo si takýto vzácny priestor mesta nesporne zaslúži.

Tým, ktorí ešte váhajú, na ktorú stranu sa pridať (a či vôbec to stojí zato), prosíme: Postavte sa pár metrov pod schodišťom, ktoré vedie z parku ku pamätníku, pozrite smerom k oblohe a všimnite si tú nádhernú panorámu Kremnických vrchov v pozadí pamätníka. Iste mi dáte za pravdu, že nie všetko sa dá kúpiť za peniaze a tento pohľad isto patrí k takýmto veciam. Ale kvôli rozpínavým peniazom sa dá na druhej strane nenávratne stratiť veľa zo zrelej - a nielen zelenej - krásy mesta.

Dnes sa končí lehota na podávanie pripomienok k urbanistickým štúdiám na banskobystricom mestskom úrade. Chceme veriť, že lehota na uplatnenie zdravého názoru a skutočnej vôle občanov potrvá aj naďalej.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky