Na Sysľovských poliach ornitológovia zaznamenali 118 dropov fúzatých

08.12 2009, TASR

Na Sysľovských poliach ornitológovia zaznamenali 118 dropov fúzatých

Bratislava 8. decembra (TASR) Dropovi fúzatému, ktorý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov, svitá podľa ornitológov na Slovensku na lepšie časy. Jednou z tradičných lokalít výskytu týchto operencov sú aj Sysľovské polia pri Bratislave, ktoré majú kľúčový význam pre zimovanie celej západopanónskej populácie, ktorá obýva širšiu pohraničnú oblasť Rakúska, Slovenska a Maďarska. Ako TASR informoval Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), počas pravidelného medzinárodného sčítania dropov tu v týchto dňoch pozorovali 118 jedincov a v celej pohraničnej oblasti zaznamenali až 303 jedincov.

,,Dropy fúzaté sa na Sysľovských poliach zdržujú prevažne na poliach, kde bola zasiata repka olejná, ktorá má pre dropy veľký význam ako dôležitý zdroj potravy počas zimného obdobia," povedal Boris Maderič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Podľa neho zasiatie tejto plodiny vhodnej pre dropa zrealizovalo Poľnohospodárske družstvo (PD) Dunaj so sídlom v Rusovciach, ktoré sa zapojilo do špecifického agroenvironmentálneho opatrenia pre ochranu biotopov dropa fúzatého v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. To umožňuje získať kompenzačné platby za obmedzenie bežného obhospodarovania.

Sysľovské polia sa spolu s ďalšou lokalitou výskytu dropa Lehnicami stali súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000. Ochrana dropa fúzatého pred vyhynutím tak vyústila do realizácie veľkého projektu podporeného Európskou úniou. Štátna ochrana prírody SR, RPS, BirdLife Slovensko, Poľovnícke združenie Lehnice a obec Lehnice vytvorili partnerský tím, ktorého cieľom je nielen zabrániť vyhynutiu dropa, ale aj napomôcť jeho šíreniu do ďalších oblastí juhozápadného Slovenska. ,,Môžeme konštatovať, že výsledky uvedeného projektu, ktorého ukončenie je plánované na koniec tohto roka, položili silné základy k znovunavráteniu dropa fúzatého na naše polia," uzavrel Chavko.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky