Preskočit na obsah

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 bolo nominovaných 10 projektov

29.07 2016,

Do štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, bolo celkovo prihlásených 12 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnilo 10 kandidátov, z toho 3 samosprávy a 7 mimovládnych organizácií.

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 sú  nominované nasledovné projekty:
 
Ďarmoty, občianske združenie
Projekt: Vráťme život do vinohradov – Golianovo
 
Horný Tisovník, obec
Projekt: Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v Hornom a Dolnom Tisovníku
 
Hriňová, mesto
Projekt: Hriňovské lazy – krajina hodnôt
 
Karpatské drevené cerkvi, nezisková organizácia
Projekt: Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce
Navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec
 
Malachovská dolina, občianske združenie
Projekt: Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky
 
Muránska planina, neinvestičný fond

Projekt: Pre prírodu Muránskej planiny
 
Národopisné múzeum Sebechleby, občianske združenie
Projekt: Národopisné múzeum Sebechleby
 
Pro Eberhard, občianske združenie
Projekt: Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo
 
Spišská Belá, mesto
Projekt: Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá
 
Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb
Projekt: Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov
 
 
Cena Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena) je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika udeľuje cenu na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a s cieľom následnej nominácie laureáta na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.
Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Štvrtý ročník ceny bol vyhlásený 12. apríla 2016 pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vo Zvolene. Samotné udeľovanie ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.
 
Nominované projekty budú prezentované a obhajované v auguste 2016 pred odbornou komisiou, ktorá pozostáva z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, vzorovosť, príkladnosť, opakovateľnosť a udržateľnosť projektov, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni.  Na základe sumarizácie výsledkov určí odborná komisia laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.
Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 nájdete na webovom sídle www.cenazakrajinu.sk, v časti aktuálny ročník a v časti na stiahnutie.
 
Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia (cenazakrajinu@sazp.sk).

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Rezort MŽP SR