MŽP SR: Záujemcovia o financie zo zeleného fondu majú na žiadosti posledné dni

10.01 2019, TASR

Bratislava, 9. januára - Druhý ročník Zeleného vzdelávacieho fondu už budúci týždeň uzatvára možnosť predkladať žiadosti o podporu výchovno-vzdelávacích aktivít. Na realizáciu projektov mimovládnych organizácií a neziskového sektora zameraných na neformálnu environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu sú vyčlenené financie vo výške 5000 až 10 000 eur.


,,Zelený vzdelávací fond prepája súkromný, štátny a neziskový sektor a pomáha zvýšiť úroveň environmentálnej výchovy na Slovensku. Preto by som rád apeloval na záujemcov, ktorí ešte svoje žiadosti nepredložili, aby tak urobili do 15. januára," uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Hlavným cieľom aktuálnej výzvy je podporiť environmentálne výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre udržateľný rozvoj. Podporia sa výchovno-vzdelávacie aktivity a projekty pre deti a mládež, celoživotné vzdelávanie a novinkou je aj budovanie kapacít pedagogických pracovníkov, koordinátorov environmentálnej výchovy a pracovníkov s mládežou.

Prioritnými témami sú zelené, inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo, zdravé a udržateľné budovy, predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšenie kvality ovzdušia, čistá mobilita a voda pre udržateľný rozvoj.

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Nateraz potvrdenými donormi sú spoločnosti Slovnaft, CRH, Slovalco, Velux, U.S. Steel, Nadácia EPH a Taipejská reprezentačná kancelária.

Všetky potrebné informácie možno nájsť na webe www.zelenyvzdelavacifond.sk. Prípadné otázky môžu záujemcovia zasielať na zvf@sazp.sk. TASR o tom informoval Slavomír Held z odboru komunikácie kancelárie ministra životného prostredia.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Projekty, dotácie