Preskočit na obsah

MŽP SR vníma problémy v odpadovom hospodárstve a rieši ich

29.03 2021, TASR

Bratislava, 26. marca - Envirorezort zdedil odpadové hospodárstvo v krízovom stave, ktorý ešte zhoršila pandémia. Problémy v ňom, ktoré opisuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na základe svojej kontroly, vníma a rieši ich. 

Slovensko má vysokú mieru skládkovania a pomerne nízku mieru triedenia odpadov v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. ,,MŽP za posledný rok odštartovalo práce na stabilizovaní systému odpadového hospodárstva s cieľom znižovať skládkovanie a zároveň podporovať triedenie odpadov a ich recykláciu," uvádza odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Envirorezort plánuje v tomto roku presadzovať, aby transparentné účty museli mať aj zvozové organizácie a skládky. Takto sa odskúša podľa odboru komunikácie zásada, že zisky podnikateľov, ktorí zaisťujú zo zákona povinné služby, majú byť pod verejnou kontrolou.

Pripravuje sa tiež novela zákona o odpadoch. Tá ma výrazne obmedziť uvádzanie jednorazových plastových výrobkov na trh a zavedie povinnú úpravu odpadov pred ich uložením na skládky. ,,V praxi to znamená, že na skládku už viac nebude možné uložiť odpad, ktorý neprešiel mechanicko-biologickou úpravou," približuje MŽP.

Ďalej podporuje aj tzv. ekomoduláciu, ktorú zavedie po prijatí pravidiel na európskej úrovni. Ekomodulácia znamená, že výrobca, ktorého výrobok alebo obal je ľahšie recyklovateľný, bude niesť nižšie náklady ako výrobca, ktorého výrobok je ťažko recyklovateľný.

MŽP pripomína, že zaviedlo zálohovanie PET fliaš, povinnosť triediť bioodpad, vyčíslilo reálne náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie materiálov a zastavilo aj podfinancovanie systému triedeného zberu.

NKÚ na základe výsledkov kontroly zameranej na plastový odpad skonštatoval, že štát nemá pre zastaraný informačný systém presné údaje o odpade. Skutočná miera recyklácie je výrazne nadhodnotená a na skládkach skončí oveľa viac plastového odpadu, ako sa oficiálne uvádza. Nefunguje tiež systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, nie je účinný a nie sú vytvorené mechanizmy, ako kontrolovať a vymáhať plnenie povinností výrobcov. Kritizoval aj nedostatok financií v systéme odpadového hospodárstva, keďže poplatky sa platia paušálne na rok dopredu podľa odhadovaného množstva.

Súvisiaci článok: NKÚ: Štát nemá pre zastaraný informačný systém presné údaje o odpade

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Informačné a monitorovacie systémy Odpady Rezort MŽP SR