Preskočit na obsah

V okolí 42 škôl budú zisťovať mieru znečistenia ovzdušia pre dopravu

09.01 2023, TASR

Bratislava 7. januára – V okolí 42 škôl v rámci celého Slovenska budú zisťovať mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú dopravou. Školy boli vybrané v rámci prvej výzvy projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair). Tá sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého v okolí mestských či obecných škôl.

Projekt implementuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

,,Cieľom kampane je zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia," približuje oddelenie komunikácie envirorezortu.

Informatívne meranie oxidu dusičitého bude prebiehať na dvoch miestach pri každej škole v období od 9. januára do 6. februára, a to prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku. Na samotnom výskume sa však budú podieľať aj samotní žiaci, ktorí budú pracovať v tíme.

Žiaci tak získajú praktické skúsenosti s prácou s mapou, spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné zaznamenanie výsledkov a zapoja sa aj do inovatívnych úloh. Taktiež sa dozvedia, ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bezprostrednej blízkosti školy. Cieľom výzvy je totiž okrem iného prepojiť zvýšený výskyt oxidu dusičitého pri školách s fenoménom ,,rodičovské taxi", či so státím automobilov na voľnobeh.

Projekt sa zároveň zameriava na podporu opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia, na osvetu i minimalizáciu negatívnych vplyvov dopravy na zdravie. ,,Zhmotnenie neviditeľného znečistenia ovzdušia do konkrétnych číselných hodnôt a prezentácia výsledkov pred zástupcami samospráv pomôže urýchliť zavedenie nevyhnutných opatrení, zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí," približuje ministerstvo. Zdôrazňuje tiež dôležitosť postupného obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení, a to najmä v čase rannej a poobedňajšej špičky.

Projekt má trvať osem rokov (2020 – 2027). Vlani v novembri vyhlásil prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Emisie Environmentálna výchova a vzdelávanie Ovzdušie