Preskočit na obsah

MŽP: V Bratislavskom kraji by mohla vzniknúť prírodná rezervácia Devínska Kobyla

02.11 2021, TASR

Bratislava 1. novembra – V Bratislavskom kraji by mohla vzniknúť prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Stať by sa tak mala súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktorá by mala po jej vyhlásení zaniknúť. 

Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave vyhlásenia chráneného územia, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo na portáli právnych predpisov Slov-Lex.

V súčasnosti platí na území druhý a štvrtý stupeň ochrany. Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla by podľa MŽP malo dôjsť k zvýšeniu stupňa ochrany vymedzením zóny A s piatym stupňom ochrany. Malo by to byť na lesných pozemkoch s výmerou 495,52 hektára. Vymedziť by sa mala aj zóna B so štvrtým stupňom ochrany, a to prevažne na lesných pozemkoch, trvalých trávnych porastoch, nezaradených plochách a zastavaných plochách a nádvoriach. Výmera zóny B by mala byť 156,04 hektára, približuje MŽP v materiáli.

Ochrániť by sa tak mali dubovo-hrabové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, neprístupné jaskynné útvary, nížinné a podhorské kosné lúky či suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty. Zo živočíchov by to mali byť kováčik fialový, netopier veľkouchý aj uchaňa čierna. Predmetom ochrany má byť z rastlín ihlica nízka, rešetliak skalný či smldník piesočný.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody