Preskočit na obsah

MŽP SR: Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený

30.08 2006, Enviroportal

MŽP SR: Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený

V súčasnosti je v plnom prúde zber lesných plodov, najmä malín a čučoriedok. Dochádza pritom často ku konfliktom s ochranou prírody, pretože verejnosť zväčša nepozná podmienky, za akých sa môžu lesné plody zberať a takisto na ktorých miestach je to možné.
Ministerstvo životného prostredia SR pripomína, že bez obmedzenia, teda pre vlastnú spotrebu i predaj, možno lesné plody zbierať iba v lesoch, ktoré nie sú v režime ochrany.
Z deviatich národných parkov, ktoré sú na území Slovenska, v šiestich je zakázaný akýkoľvek zber lesných plodov. Iba v prípade troch národných parkov je zber možný, ale za presne uvedených podmienok - len pre vlastnú spotrebu a na priamy konzum. Ide o NP Slovenský raj, NP Veľká Fatra a NP Slovenský kras.

Vyhradené miesta pre zber sú uvedené v návštevných poriadkoch národných parkov. Návštevné poriadky by mali byť umiestnené aj na viditeľných miestach na obecných úradoch. Všetky návštevné poriadky boli uverejnené vo Vestníku MŽP SR a vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Dôvodom uvedeného obmedzenia je predovšetkým zabezpečenie cieľov ochrany chránených území. Pri zbere lesných plodov, pri ktorom často ide o organizovaný zber pre výkupne, dochádza nadmernému vyrušovaniu všetkých živočíchov, nielen chránených, žijúcich v dotknutom území. Z praxe sú známe prípady stretov zberačov s medveďmi, pri ktorých došlo k napadnutiu ľudí. Lesné plody sú zároveň významným zdrojom potravy a energie pred zimným obdobím pre tie druhy živočíchov, ktorých ochrana by v chránených územiach mala byť prioritou - sú to najmä hlucháne, tetrovy, jariabky a medvede.

Neregulovanie zberu lesných plodov na územiach s tretím stupňom ochrany by bolo v prípade národných parkov v rozpore s ich hlavným poslaním, ktorým je ochrany prírody nadradená nad ostatné činnosti (§ 19 zákona).

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky