Preskočit na obsah

MŽP SR zaradilo do NATURY 2000 ďalších 15 území

28.03 2012, MŽP SR

MŽP SR zaradilo do NATURY 2000 ďalších 15 území

Ochrániť najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín, živočíchov a prírodných biotopov a tak zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti na Slovensku a v Európskej únii. Slovensko je opäť bližšie k naplneniu tohto cieľa! Envirorezort totiž v uplynulých dňoch uvoľnil ďalších 15 chránených území tak, aby sa mohli zaradiť do sústavy NATURA 2000. 

Tieto územia sú aj dnes chránené a ich zaradenie do európskej siete vyhlásia jednotlivé krajské úrady. Ide o tieto územia: chránený areál Komárňanské slanisko, Pri orechovom rade, Demänovská slatina, Sihoť, Juhásove slance, Šurianske slaniská, Pavelské slanisko, Gavurky, Svarkovica, Beležír, prírodná rezervácia Vanišovec, Smrekovica, Ťahan, Dálovský močiar a prírodná pamiatka Beliansky potok.

,,Pred vyhlásením je ďalších šesť území - prírodná rezervácia Javoriny, Bystrádolina, Chránený areál Bežnisko, Šranecké piesky, Váh pri Zamarovciach a chránený krajinný prvok Luhy na Bystrom, kde sa zatiaľ nepodarilo doriešiť spory medzi vlastníkmi, správcami a ochranou prírody. Chystáme ale jasnéopatrenia, aby najvzácnejšie chránené druhy živočíchov, rastlín a biotopov boli chránené pred zásahmi - až do doriešenia sporných otázok," povedal generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR, Rastislav Rybanič.

Tieto chránené územia má Slovenská republika povinnosť vyhlásiť na základe rozhodnutia Európskej komisie z roku 2008.

Copyright © MŽP SR 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody