Preskočit na obsah

MŽP SR: V Pieninách sa uskutočnilo zimné sčítanie vodného vtáctva

18.01 2022, TASR

Bratislava 17. januára – Uplynulý víkend sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Do podujatia sa zapojil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča. Spolu s riaditeľom Pieninského národného parku Vladimírom Klčom zmapovali približne 8 kilometrový úsek popri rieke Poprad.

Počas sčítania prechádzali popri rôznych vzácnych biotopoch a bobrích príbytkoch a zdokumentovali viacero druhov zimujúcich aj stálych vodných vtákov. Išlo o vodnáre potočné, potápače veľké, kačice divé, čajky sivé, kormorány veľké či orliaky morské. Táto aktivita umožní pochopiť nielen vplyv klimatických zmien na populáciu vtáctva, ale aj vplyv človeka na vodné biotopy.

„Je podstatné sledovať úbytok či naopak zvyšovanie počtu vtáctva keďže výsledky monitoringu nám poskytnú dôležité informácie pre ochranu Biodiverzity. Chcem sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom za ich prácu a taktiež Štátnej ochrane prírody SR a Slovenskej ornitologickej spoločnosti za organizáciu podujatia,” zhodnotil štátny tajomník Michal Kiča.

Do celosvetového programu, ktorého koordinátorom je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku, je zapojených vyše 100 krajín. Jeho hlavným cieľom je získavať relevantné údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva a identifikovať dlhodobé trendy jeho pohybu. Pritom sa získavajú aj cenné poznatky o jednotlivých lokalitách zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Výsledky zo sčítania vodného vtáctva budú priebežne vyhodnocované, kompletná správa sa zo sčítania v roku 2022 uverejní na stránke vtáky.sk.

 

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody