MŽP SR: Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy na kompostovanie bioodpadu

20.07 2017, TASR

Bratislava, 18. júla - Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy, ktoré im majú pomôcť s bioodpadom. Na obstaranie záhradných kompostérov na bioodpad produkovaný v domácnostiach je v aktuálnej výzve vyčlenených päť miliónov eur.


,,Od mája do konca júla máme vyhlásenú výzvu zameranú na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá a ich združenia," uviedol šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd).

Samosprávy majú povinnosť zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu. Na viacerých miestach na Slovensku tak pribúdajú hnedé kontajnery určené pre biologicky rozložiteľný odpad. Týka sa to rodinných aj bytových domov. V prípade kuchynského odpadu je obec povinná zabezpečiť zberové kapacity pre každého obyvateľa. Niektoré mestá a obce môžu získať výnimku z povinnosti zaviesť zber bioodpadu.

V prípade tzv. zeleného bioodpadu ako sú konáre, tráva a lístie, je obec povinná pre individuálnu bytovú výstavbu zabezpečiť, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov so zaistením jej odvozu. Alternatívou je v tomto prípade kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Odpady Projekty, dotácie