MŽP SR: Riešenie odkaliska v Poši patrí medzi priority

29.11 2019, TASR

Bratislava/Poša, 28. novembra – Riešenie environmentálnej záťaže odkaliska v Poši patrí medzi priority envirorezortu. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu ministerstva životného prostredia (MŽP) Tomáša Ferenčáka v súvislosti s rozhodnutím správneho orgánu vo veci určenia povinnej osoby, ktoré vo štvrtok predstavili starostovia dotknutých obcí.


,,Rozhodnutie o určení povinnej osoby v súčasnosti ešte nie je právoplatné, momentálne plynie 15-dňová lehota na prípadné odvolanie niektorého z účastníkov konania. Ministerstvo nie je účastníkom konania v prvom stupni, v prípade podaného odvolania voči rozhodnutiu bude rozhodovať v druhom stupni," uviedol Ferenčák s tým, že aj napriek tomu sa envirorezort vo veci "intenzívne angažuje" už aj v súčasnosti. Podľa jeho ďalších slov ministerstvo zabezpečí podrobný geologický prieskum daného územia prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. S prácami by sa malo začať, ako ďalej uviedol, začiatkom roku 2020. Výsledkom prieskumu má byť zistenie, či a aké znečisťujúce látky sa v odkalisku nachádzajú.

,,Cieľom ministerstva je, aby sa lokalita mohla celá rekultivovať. Aj preto zástupcovia ministerstva iniciovali stretnutie so všetkými dotknutými subjektmi, aby hľadali riešenie na úplné odstavenie celého odkaliska. V súčasnosti sa v spolupráci s dotknutou spoločnosťou, príslušným okresným úradom a vodohospodármi rieši aj otázka vypúšťania odpadových vôd mimo odkaliska, ako aj zneškodňovanie alebo zhodnocovanie popolčeka," doplnil Ferenčák rozsah angažovanosti ministerstva.

V súvislosti s absenciou povolenia ,,na osobitné užívanie vôd" zo strany prevádzkovateľa odkaliska, spoločnosti TP2, uviedol, že za tento správny delikt uložil Inšpektorát životného prostredia Košice prevádzkovateľovi pokutu vo výške 41.625 eur. Ako Ferenčák doplnil, podľa envirorezortu prevádzka mala mať okrem povolenia na osobitné užívanie vôd aj integrované povolenie.

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci určenia povinnej osoby pri odstránení environmentálnej záťaže odkaliska v Poši, ktoré vo štvrtok predstavili starostovia dotknutých obcí, pozostáva v dvoch častí. V prvej, týkajúcej sa rokov 1983 až 2008, konanie správny orgán zastavil z dôvodu, že pôvodný prevádzkovateľ Chemko Strážske je v konkurze. Povinnou osobou sa tak za toto obdobie stane pravdepodobne štát. V druhom období, od roku 2008, určil ako povinnú osobu súčasného prevádzkovateľa odkaliska, spoločnosť TP2. Z rozhodnutia tiež vyplýva, že TP2 prevádzkovala v rokoch 2008 až 2012 a tiež v súčasnosti, od roku 2017 prevádzkuje odkalisko bez platných povolení.

Prečítajte si: Poša: Odkalisko užíva TP2 bez platného povolenia, oznámili starostovia

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Pôda Rezort MŽP SR Voda Zdravie a ŽP