MŽP SR: Používanie ortuti na Slovensku sa výrazne obmedzí

06.04 2017, TASR

Používanie ortuti sa na Slovensku v zdravotníctve či niektorých výrobkoch výrazne obmedzí. Vláda v stredu (5.4.) súhlasila s ratifikáciou Minamatského dohovoru. Ide o globálnu zmluvu, ktorá má za cieľ chrániť životné prostredie pred nepriaznivými účinkami ortuti.

Odsúhlasiť ju musí ešte parlament a ratifikovať prezident. ,,Ortuť je príkladom dvoch smutných skutočností. Prvá - zdravie človeka a zdravé životné prostredie sa nedajú odlíšiť. Ak ortuť prenikne do životného prostredia, tak cez potravu dokáže ohroziť človeka. Druhou skutočnosťou je, že s niektorými výzvami možno bojovať len globálne. Emisie ortuti sa dokážu šíriť cez vzduch a vodu aj tisícky kilometrov od zdroja," povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Nové pravidlá označil envirorezort za významný krok pri riešení problematiky ortuti v SR, ako aj v celej Európskej únii. ,,Prispelo k tomu aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, počas ktorého bola dosiahnutá politiká dohoda na európskej úrovni k legislatívnemu aktu, prostredníctvom ktorého sa bude Minamatský dohovor o ortuti vykonávať. Tieto kroky vyústili do formálneho schválenia nového nariadenia o ortuti Európskym parlamentom v prvom čítaní v marci tohto roku. Schváliť ho ešte musí Rada Európskej únie," priblížil hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Vysvetlil, že Minamatský dohovor sa na európskej úrovni bude implementovať prostredníctvom už platnej, ale aj novej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2018. V nadväznosti na tento proces nastanú zmeny aj v slovenských zákonoch. ,,Od 1. júla 2018 bude treba zaviesť nové požiadavky na obmedzenie amalgámových výplní pre zraniteľné skupiny, ako sú tehotné a dojčiace ženy i deti do 15 rokov. Od januára 2019 sa zubný amalgám bude môcť používať iba vo forme vopred pred-dávkovaných kapsúl a prevádzkovatelia zubných ambulancií si musia zabezpečiť odlučovače zubného amalgámu. Obmedzí sa aj používanie ortuti v priemyselnej výrobe," doplnil Ferenčák.

Postupné obmedzovanie amalgámových plomb je podľa Slovenskej komory zubných lekárov dobrým krokom. Takéto plomby by mali prestať používať do roku 2030. Zubný amalgám má byť jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou. ,,Aj bez zavádzania európskej legislatívy by v zubnom lekárstve došlo k prirodzenému znižovaniu použitia amalgámu," povedal pre TASR prezident komory Igor Moravčík. Takýto trend už v súčasnosti pozoruje. Amalgám je podľa neho prirodzene na ústupe.

Cieľom Minamatského dohovoru o ortuti je konkrétnymi opatreniami postupne znižovať emisie ortuti pochádzajúce z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni. Prvou oblasťou je postupné nahrádzanie výrobkov s ortuťou za výrobky bez nej tam, kde je to plnohodnotne možné. Ide napríklad o výbojky alebo barometre. Teplomery už boli zamenené. Dohovor nadobudne platnosť v 90. deň po dni, keď najmenej 50 štátov uloží svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u depozitára – generálneho tajomníka OSN so sídlom v New Yorku. Prvá konferencia zmluvných strán uvedeného dohovoru by sa mala uskutočniť v Ženeve v septembri tohto roku.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Zdravie a ŽP