MŽP SR opäť posúdi žiadosť Ludovika Energy o prieskumné územie na Jahodnej

20.12 2017, TASR

Košice, 20. decembra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR opäť posúdi návrh spoločnosti Ludovika Energy na určenie prieskumného územia v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach.


Minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd) začiatkom decembra zrušil prvostupňové rozhodnutie odboru štátnej geologickej správy rezortu, ktorým bolo v júni zastavené konanie vo veci určenia prieskumného územia Kamenné. Sčasti tak vyhovel rozkladu, ktorý firma podala voči prvotnému rozhodnutiu.

Návrh spoločnosti Ludovika Energy sa týka geologického prieskumu nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy. Rozsah navrhovaného územia pritom zahŕňa celé chránené ložiskové územie uránovo-molybdénových rúd. Envirorezort v júni zastavil správne konanie vzhľadom na to, že podobný návrh firmy už predtým v plnom rozsahu zamietol.

Osobitná komisia ministra pre konanie vo veciach rozkladov však dospela k záveru, že ,,prvostupňový správny orgán mal predmetnú žiadosť navrhovateľa preskúmať po vecnej stránke a vydať rozhodnutie, a nie konanie zastaviť". Preto minister vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

K rozkladu sa vyjadrovali aj samosprávy - Košický samosprávny kraj (KSK), mesto Košice, mestská časť Košice-Sever a obec Košická Belá, ktoré žiadali rozklad zamietnuť a potvrdiť pôvodné rozhodnutie.

O rozhodnutí ministra informoval TASR predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) Košice 2013 Ladislav Rovinský. Podľa neho ide v prípade aktuálneho prieskumného územia Kamenné len o formálnu úpravu predchádzajúceho návrhu firmy. Konštatoval pritom, že ,,všetky návrhy Ludoviky Energy o určenie nových prieskumných území v Jahodnej - deklarovaných na rôzne iné typy nerastov - sú motivované iba snahou udržať si kontrolu nad uránovým ložiskom využívajúc pritom nedokonalosť platného geologického zákona, ktorý priznáva samosprávam postavenie účastníkov konania len v prípade prieskumu rádioaktívnych nerastov".

Ešte v roku 2015 Ludovika Energy požiadala v danej oblasti o prieskum nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy a prvky vzácnych zemín. Zamietavé rozhodnutie envirorezortu nadobudlo právoplatnosť vo februári tohto roku.

Povolenie na uránový prieskum na Jahodnej získala firma v roku 2005, za desať rokov jej investície mali predstavovať viac ako 22 miliónov eur. Keď predĺženie prieskumu, proti ktorému protestovali ochranári a samosprávy, envirorezort neodobril a prieskumné územie zaniklo, firma požiadala o určenie nového. Zamietnutia žiadostí firma napadla na súde. 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Geológia Rezort MŽP SR