Preskočit na obsah

MŽP SR: Odborné diskusie k reforme ochrany prírody sa začali

23.07 2021, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR rozbehlo odborné diskusie po slovenských národných parkoch k systémovým zmenám v ochrane prírody, najmä k prevodu správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Prvá odborná diskusia sa uskutočnila v Pieninskom národnom parku za účasti pracovníkov oboch ministerstiev, poslancov NR SR, ale aj zástupcov samospráv a neštátnych vlastníkov lesov.

Proces transformácie národných parkov zabezpečí komplexný rozvoj regiónov, ktoré budú profitovať z prírode blízkeho turizmu. Je to proces, ktorý by sa musel tak či onak uskutočniť, pretože nie je dlhodobo udržateľné žiť len z ťažby prírodných surovín. Tento proces ráta s plnou zamestnanosťou všetkých dotknutých zamestnancov štátneho lesníctva. Útlm ťažby bude iba postupný, keďže niekedy je potrebné v lesníckych činnostiach pokračovať. Ambíciou MŽP je zabezpečiť, aby drevo vyťažené v národných parkoch primárne slúžilo potrebám slovenského trhu a nebolo vyvážané za lacný peniaz do zahraničia.


Štátny tajomník MŽP Michal Kiča ocenil, že diskusia sa koná pod gesciou oboch ministerstiev, a teda obidvom ministerstvám ide o čo najlepšie nastavenie procesu transformácie. „Pre úspešné zvládnutie celého procesu je kľúčová spolupráca medzi obomi rezortmi a dotknutými regiónmi. Preto som rád, že k tomu od dnešného dňa dochádza,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Kľúčovým nástrojom na naštartovanie reformných zmien je prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Na túto tému v Pieninskom národnom parku diskutovali štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Juraj Smatana a Michal Kiča s pracovníkmi Správy Pieninského národného parku, zástupcami Štátnych lesov TANAP-u, samospráv a súkromnými vlastníkmi lesov.
Prijatím novej legislatívy sa rezort životného prostredia zaväzuje prevziať zamestnancov z lesných podnikov, ktorí budú môcť aj na ďalej vykonávať svoju pracovnú činnosť. Štátni tajomníci počas debát ubezpečili všetkých aktérov, že reforma národných parkov podporí regionálny rozvoj, naštartuje mäkký turizmus a pomôže vytvoriť nové pracovné príležitosti. MŽP na tieto opatrenia využije peniaze z európskych štrukturálnych fondov a Plánu obnovy a odolnosti SR.

Transformácia národných parkov sa pripravuje podľa vzoru riadenia parkov v iných krajinách. Cieľom ochrany národného parku je zachovanie, alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov, vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Zákon by mal na Slovensku nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Diskusie o budúcnosti národných parkov pokračujú v NP Slovenský kras aj so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva.

Zdroj: MŽP SR

Copyright © MŽP SR 2022

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Les Ochrana prírody Rezort MŽP SR