MŽP SR: Nový zákon o odpadoch a ďalší postup

15.08 2012, MŽP SR

Slovensko čaká na nový zákon o odpadoch niekoľko rokov. Pre nesúlad našej legislatívy už dokonca vedie Európska komisia voči Slovenskej republike niekoľko konaní. Legislatívne zmeny, ktoré mali tento stav napraviť boli akútne už na konci roka 2010. Predchádzajúce vedenie nekonalo a argumentovalo pripravovaným novým veľkým zákonom o odpadoch. Komplexne mal riešiť problematiku odpadov a súčasne obalov.

To sú aj jednotlivo mimoriadne zložité témy s rozsiahlymi a najmä finančnými dosahmi na veľkú časť spoločnosti, od výrobcov, spracovateľov, až po samosprávy a štát. Bývalé vedenie rezortu hovorilo, že zákon je pripravený a diskutovala o ňom odborná verejnosť. Súčasne mal vyriešiť aj problémové miesta s Európskou Úniou. Preto ho rezort posunul do legislatívneho procesu. Realita je však iná - výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je viac ako 2800 pripomienok, z toho vyše 1800 zásadných. Len odstránenie rozporov by trvalo mesiace.

Slovenská republika je pod časovým tlakom. Rezort životného prostredia musí konať a zabrániť škodám a pokutám, ktoré hrozia pre konania Európskej Komisie, a ktoré predchádzajúce vedenie ministerstva životného prostredia trestuhodne zanedbalo. Preto ministerstvo životného prostredia nebude pokračovať v legislatívnom procese zákona o odpadoch.

Ministerstvo však bolo pripravené aj na túto možnosť. Preto už pripravilo krátku novelu, ktorá zavedie európsku legislatívu do našich zákonov podľa požiadaviek EÚ. Je pripravene predložiť ju v skrátenom legislatívnom konaní.

Výsledky pripomienkového konania neskončia v koši. Pripomienky zohľadní nový, pripravený a skutočne prerokovaný zákon o odpadoch. Slovensko posunie k moderným európskym krajinám. Zostáva prioritou pre toto volebné obdobie, ale nemá zmysel prijať zákon, ktorý naráža na tak zásadný odpor verejnosti a odbornej verejnosti, samosprávy, aj štátnej správy.

Copyright © MŽP SR 2020

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Odpady