MŽP SR: Envirorezort pracuje na zefektívnení činnosti SIŽP

15.08 2017, TASR

Partizánske, 14. augusta - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa vo viacerých smeroch stotožňuje s postojmi partnerov z neziskového sektora a predovšetkým intenzívne pracuje na zefektívnení činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).


Uviedol to hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák v reakcii na dnešné vyhlásenie primátora Partizánskeho Jozefa Božika k znečisťovaniu rieky Nitra a kontrolám vypúšťaných látok do nej zo strany Greenpeace Slovensko.

,,V súčasnosti personálne posilňujeme inšpekciu tak, aby mala dostatočné personálne zázemie na vykonávanie častejších kontrol na celom Slovensku, a tým by sa zvýšila aj efektivita ochrany životného prostredia," konkretizoval Ferenčák.

Zároveň pripomenul výsledky kontroly SIŽP z vlaňajšieho decembra a marca tohto roka, ktorá nezistila prekročenie limitných ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách spoločnosti Fortischem do vodného toku Nitra.

Na výsledky všetkých kontrol štátnych orgánov sa vo svojej reakcii odvolala i manažérka pre komunikáciu spoločnosti Fortischem, a.s., Anna Vojteková. ,,Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre látky emisné limity v súlade s právnymi predpismi SR," ozrejmila.

Firma podľa Vojtekovej preferuje vzájomnú otvorenosť a ústretovú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, pričom aj organizácii Greenpeace Slovensko navrhla stretnutie, ktorého cieľom bolo diskutovať na danú tému. ,,Organizácia Greenpeace Slovensko stretnutie písomne odmietla s odôvodnením, že spoločnosť Fortischem nie je pre ňu partnerom na diskusiu. Spoločnosť však vždy rešpektovala a rešpektuje pravidlá stanovené orgánmi štátnej správy a vždy bola a bude ochotná spolupracovať s oprávnenými orgánmi pri kontrole dodržiavania predpisov v súvislosti s ochranou životného prostredia," dodala.

Partizánsky primátor dnes vyzval envirorezort aj inšpekciu, aby začali skúmať reálne množstvo ortuti, kadmia, vinylchloridu a ďalších látok, ktoré sú vypúšťané do rieky Nitra. Reagoval tak na posledné merania Greenpeace Slovensko z tohto vodného toku pri Novákoch. Mimovládna organizácia pri nich zistila mnohonásobné prekročenie limitov látok vypúšťaných do rieky, išlo o široké spektrum organických halogénových zlúčenín, benzén či ortuť. ,,Tieto ťažké kovy a všetky chemikálie sa totiž ukladajú do podložia a keďže to nie je utesnené, je vysoký predpoklad, že tieto kovy a chemikálie môžu končiť aj v podzemných vodách," vyhlásil Božik. Mesto zároveň s aktivistami uzavrelo bilaterálnu zmluvu, jej cieľom je zabezpečiť v určitých časových intervaloch merania množstva kovov a chemikálií v rieke Nitra.

Riaditeľka mimovládnej organizácie Ivana Kohutková dnes zároveň vyhlásila, že si envirorezort neplní svoj cieľ znižovania toxických látok v životnom prostredí, čo majú dokazovať i obidva odbery, ktoré vykonal Greenpeace Slovensko. Zároveň poukázala na to, že inštitúcie pri kontrole skúmali len základné ukazovatele vo vzorkách, pričom škodlivé látky v záznamoch o kontrole nefigurujú. ,,Figurujú tam len látky, ktoré kontrolovala spoločnosť alebo ňou objednané akreditované laboratóriá, no neboli predmetom analýz štátu," tvrdila.

V súvislosti s pozvaním Fortischemu Kohutková podotkla, že nie je v silách organizácie navštíviť všetky spoločnosti, ktoré vypúšťajú škodlivé látky do životného prostredia. ,,Naším cieľom je zmeniť celý systém kontrol, tým pádom je partnerom na diskusiu štát, ministerstvo a inšpekcia," dodala.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Priemysel Rezort MŽP SR Voda