Preskočit na obsah

MŽP SR: Diskusie majú akceptovať, že zodpovednosť za vodnú politiku nesie štát

16.12 2015, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je stále otvorené konštruktívnym rokovaniam s ochranármi a odborníkmi v otázkach ochrany našich vôd. Diskusie však majú akceptovať základný fakt, a to, že zodpovednosť za vodnú politiku, ako aj za ochranu pred povodňami nesie štát.


MŽP tak reagovalo na dnešnú výzvu 60 slovenských vedcov, ktorí žiadajú rezort a vládu, aby sa upustilo od nekritického preferovania sivej infraštruktúry a požadujú tiež viac zelených opatrení vo vodnom hospodárstve.

,,Ministerstvo životného prostredia rešpektuje úlohu verejnosti pri ochrane vôd, usiluje sa o korektné vzťahy a absolvovalo aj množstvo vzájomných rokovaní. Rezort v poslednom období presadil prísnejšiu ochranu vôd a vodných zdrojov, vrátane zákazu vedenia ropovodu cez vodohospodársky chránené oblasti, ústavného zákazu vývozu vody a systémovo odstraňuje environmentálne záťaže, ktoré vodu ohrozujú. Rovnako rezort nepridelil v tomto volebnom období žiaden nový profil pre výstavbu malej vodnej elektrárne, ale naopak, viacero ich odobral," píše sa v reakcii, ktorú TASR zaslal hovorca MŽP Maroš Stano.

Ministerstvo odmieta aj spochybňovanie priehrad a vodných diel, ktoré desaťročia účinne chránia Slovensko pred povodňami, sú často aj zdrojmi pitnej vody a už aj integrálnou súčasťou krajiny. ,,Spochybňovať ich pôsobenie určite nie je namieste a nové vodné stavby nie je možné nahradiť len opatreniami v prírode, pretože efektívne v čase klimatickej zmeny reálne chránia občanov pred storočnou vodou. Nachádzajú sa na kritických miestach, kde reálne povodeň s devastujúcimi účinkami a škodami aj opakovane zasiahla."

Podľa hovorcu rezort rozhodne rešpektuje európsku legislatívu a usiluje sa aj o zohľadnenie princípu zadržiavania vody v krajine, čo je však len súčasťou komplexu opatrení ochrany pred povodňami. ,,Nemôže však akceptovať videnie, že jediná možnosť pre dosiahnutie dobrého stavu vôd je, že sa prestanú budovať akékoľvek vodné stavby," zdôraznil s tým, že všetky dokumenty vodnej politiky rezort riadne zverejnil na webovom sídle MŽP SR na šesť mesiacov na pripomienkovanie verejnosti. Uskutočnili sa verejné konzultácie v Bratislave, Banskej Bystrici aj Košiciach. Po ukončení pripomienkovania verejnosťou sa v júli uskutočnila verejná konzultácia k zaslaným pripomienkam, ako aj individuálne konzultácie so zástupcami odbornej verejnosti, samosprávy či záujmových združení ako Slovenský rybársky zväz.

Súvisiace články: Ochranári chcú, aby sa vodná politika riadila najlepšími vedeckými poznatkami

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Rezort MŽP SR Voda