Preskočit na obsah

MŽP SR: Čo priniesla 12. konferencia predstaviteľov strán Rámcového dohovoru o zmene klímy

04.12 2006, Enviroportal

MŽP SR: Čo priniesla 12. konferencia predstaviteľov strán Rámcového dohovoru o zmene klímy

Počas nedávno uplynulých dní, od 6. do 17. novembra 2006, sa na africkom kontinente v Nairobi stretli na v poradí už 12. konferencii predstavitelia strán Rámcového dohovoru o zmene klímy.
Zmena klímy patrí k najzávažnejším globálnym problémom, ktorým musí ľudstvo spoločnými silami čeliť čoraz intenzívnejšie. Na riešenie globálnych zmien klímy bol prijatý v roku 1992 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy/United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) a v roku 1997 vykonávací protokol k nemu známy pod menom Kjótsky protokol.

12. konferencia strán Rámcového dohovoru o zmenách klímy v Nairobi bola zároveň aj druhým stretnutím strán Kjótskeho protokolu. Hlavnou témou boli príčiny klimatických zmien, ich vývoj a hlavne spôsoby a možnosti ich eliminácie. Predmetom diskusií bola najmä snaha o kontrolu skleníkového efektu, ako aj najnovšie analýzy z procesu otepľovania planéty. Hovorilo sa aj o budúcich záväzkoch pre rozvinuté krajiny a o otázkach týkajúcich sa rozvojových krajín. Na konferencii sa ukázali rôzne pohľady medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.

Výsledky rokovaní možno považovať za pozitívne. Dohodol sa pracovný plán, ako sa bude pristupovať k záväzkom po "prvom Kjótskom období" po roku 2012. Po tomto roku budú prísnejšie kritériá na vypúšťanie emisných látok do ovzdušia. Predpokladá sa, že celosvetovo sa bude musieť znížiť vypúšťanie CO2 o 15 až 30 perc. Pochopiteľne, že kritériá resp. záväzky budú pre každú zainteresovanú krajinu iné. Odborníci sa na konferencii zhodli, že do roku 2100 by sa nemala zvýšiť priemerná teplota ovzdušia o 2 stupne Celzia, aby nedošlo ku globálnemu ohrozeniu života na Zemi.

Výsledkom stretnutia je aj dohoda, že sa uskutoční revízia Kjótskeho protokolu v roku 2008 s tým, že pre rozvojové krajiny nebudú prijaté žiadne nové záväzky. V rámci stretnutia sa schválil päťročný program adaptácie pre rozvojové i rozvinuté krajiny, cieľom ktorého je navrhnúť taký postup opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov, aby sa v jednotlivých zemepisných šírkach ekosystémy mohli adaptovať prirodzenou cestou s čo najmenšími dôsledkami spôsobenými klimatickými zmenami.

Diskutovalo sa aj o Adaptačnom fonde, ktorý už bol zriadený a plynú do neho prostriedky z projektov CDM - Mechanizmov čistého rozvoja/Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol. Ide o projekty v rozvojových krajinách, ktoré by mali prispieť k čistejšiemu ekonomickému rozvoju. Stanovili sa podmienky, za ktorých sa budú môcť čerpať finančné prostriedky z fondu, využívať by sa mali najmä na financovanie adaptačných opatrení v rozvojových krajinách.

Delegáciu Slovenskej republiky viedol minister životného prostredia SR Jaroslav Izák. Naša delegácia absolvovala počas konferencie viacero bilaterálnych rokovaní, napr. s fínskym, ďalej s ukrajinským, poľským, švédskym a francúzskym ministrom životného prostredia. Na úvod segmentu na najvyššej úrovni sa minister životného prostredia SR Jaroslav Izák stretol s prezidentom Kene Emiliom Mwai Kibakim.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky