Preskočit na obsah

MŽP pri recyklačných poplatkoch zavádzalo, konštatujú výrobcovia a obchodníci

02.11 2020, TASR

Bratislava, 30. októbra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pri recyklačných poplatkoch zavádzalo. Vyhláškou, ktorou sa ceny menia, likviduje výrobu potravín na Slovensku. 

Tvrdí to združenie zastupujúce výrobcov a obchodníkov. Žiadajú zastavenie procesu medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň chcú, aby sa zadefinovali jasné systémové pravidlá prevádzkovania triedeného zberu v SR.

Po mesiaci diskusií envirorezort bez zohľadnenia argumentov výrobcov predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky so sadzbami recyklačných poplatkov, uvádzajú výrobcovia a obchodníci. Tie sú v niektorých komoditách podľa nich vyššie, ako ministerstvo pôvodne navrhovalo v septembri. ,,Ako sa rezort k takýmto sadzbám dopracoval, vo svojom návrhu nezdôvodnil," podotýkajú.

Bez určenia pravidiel bude vyhláška len vyťahovaním desiatok miliónov eur od obyčajných ľudí, ktoré budú končiť v spoločnostiach zodpovedných za triedený zber v mestách a obciach, myslia si zástupcovia výrobcov a obchodníkov.

Ministerstvo životného prostredia s cieľom vyriešiť problém s odpadmi ide podľa nich zlikvidovať výrobu potravín na Slovensku. ,,Napríklad výroba mlieka bola a je pre mliekarov už teraz stratová. Pokiaľ sa niekoľkonásobne zvýšia recyklačné poplatky za obaly, výroba mlieka dostane mliekarov do ešte väčšej straty," hovorí prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

Výrobcovia a obchodníci platia za triedený zber odpadov desiatky miliónov eur. Poznamenali, že nevedia, na čo sú platby použité. V roku 2018 bolo vynaložených na triedený zber 44 miliónov eur. ,,Ministerstvo v dôvodovej správe uvádza, že systém je výrazne podfinancovaný. Avšak nakoľko nedisponuje presnými finančnými nákladmi na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, nie je možné tieto zvýšené náklady vyčísliť," uviedli.

Pôvodcovia obalov sú si podľa vlastných slov plne vedomí svojej zodpovednosti za odpad, volajú však po systémovej zmene, ktorá zabezpečí férový prístup, transparentnosť a efektivitu vynaložených prostriedkov. Konštatujú, že celý systém triedeného zberu je v súčasnosti netransparentný, s nedostatočnou kontrolou štátu voči tým podnikateľom, ktorí nie sú do systému triedeného zberu zapojení.

Pod vyjadrenie k návrhu vyhlášky sa podpísali Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská aliancia moderného obchodu, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Únia potravinárov Slovenska a Zväz obchodu SR.

MŽP k téme poplatkov za zber triedeného odpadu zorganizovalo diskusiu. Zúčastnili sa jej predstavitelia občianskej komunity, obchodu, potravinárov a obehového hospodárstva. K poplatkom sa mali organizovať aj ďalšie stretnutia. Výrobcovia a obchodníci tvrdia, že ministerstvo síce zvolalo dve formálne konzultácie, ale žiadna z predložených výhrad dotknutých výrobcov či zástupcov obchodu, nebola pri príprave návrhu zohľadnená.

Medzirezortné pripomienkové konanie vyhlášky, ktorou sa menia ceny za triedený zber, končí 3. novembra.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Odpady Priemysel Rezort MŽP SR