Preskočit na obsah

MŽP: Povodne za druhý polrok 2021 spôsobili škody za vyše 6,5 milióna eur

10.05 2022, TASR

Bratislava 5. mája – Za druhý polrok minulého roka spôsobili povodne škody za viac ako 6,5 milióna eur. Zasiahnutých bolo šesť krajov, okrem Bratislavského a Nitrianskeho. 

Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

,,V letnom období dominujú povodne zapríčinené dažďom, či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok. V zimnom období prevažujú povodne z topenia sa snehu, kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa, prípadne ľadové povodne zapríčinené tvorbou ľadových bariér," priblížilo MŽP.

Škody na majetku fyzických osôb boli vo výške 120.746 eur, na majetku právnických osôb a podnikateľov za 739.898 eur. Na majetku obcí vznikli škody za 3.224.364 eur, na majetku vyšších územných celkov 2.077.000 eur a na majetku štátu za viac ako 409.300 eur, vyplýva z materiálu.

Výdavky na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác boli vo výške viac ako 3,3 milióna eur. Na vykonávanie povodňových záchranných prác bolo vynaložených vyše 1,55 milióna eur.

Zároveň bolo v novembri uvoľnených 18.537 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác. ,,Výdavky si uplatnila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja," poukázalo ministerstvo.

V materiáli zároveň uviedlo, že reformou národných parkov sa Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) zlúčili s novovytvorenou príspevkovou organizáciou Správa TANAP-u. Novovzniknuté správy budú príspevkové organizácie v pôsobnosti envirorezortu a nevyčerpaný zostatok výdavkov Štátnych lesov TANAP bude predmetom delimitácie. ,,Z uvedeného dôvodu je úhrada výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác organizáciou Štátne lesy TANAP-u v sume 2996 eur zaradená do kapitoly MŽP," skonštatoval rezort.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy