Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia by sa mala aktualizovať do 1. januára 2025

02.02 2023, TASR

Bratislava 1. februára – Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 by sa mala aktualizovať do 1. januára 2025. Malo by tak byť možné vyčísliť príspevok dodatočných riešení na dosiahnutie klimatickej neutrality Slovenska v roku 2050. Uviedlo oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Nízkouhlíková stratégia podľa NKÚ nespĺňa požiadavky záväznej metodiky na tvorbu strategických dokumentov. V procese prípravy a schvaľovania metodiky MŽP stanovilo, že sa nebude vzťahovať na už rozpracované strategické dokumenty. Opätovne potvrdené to bolo začiatkom roku 2023 na rokovaní zástupcov MŽP a ministerstva investícií v rámci prípravy novej stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, tvrdí envirorezort.

V súčasnosti MŽP a Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pripravujú aktualizáciu modelov, ktoré boli použité pri príprave schválenej nízkouhlíkovej stratégii. ,,Prostredníctvom aktualizovaných modelov bude môcť MŽP (IEP) v spolupráci s analytickými jednotkami ostatných rezortov pripraviť novú nízkouhlíkovú stratégiu," priblížilo oddelenie komunikácie. Záväzné stanovisko k stratégii má pred jej aktualizáciou vypracovať Rada pre klimatickú zodpovednosť, ktorá má vzniknúť prijatím klimatického zákona.

Jedným z odporúčaní správy NKÚ je právnou úpravou posilniť koordinačno-riadiacu kompetenciu ministerstva v oblasti mitigačných opatrení. Kompetencie MŽP a ostatných rezortov by mali byť zadefinované v návrhu klimatického zákona, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Pripravenú aktualizáciu nízkouhlíkovej stratégie bude schvaľovať vláda. ,,Rada pre klimatickú zodpovednosť bude odborne hodnotiť pokrok jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní cieľov v oblasti zmeny klímy, ktoré budú definované v zákone o zmene klímy," uviedlo MŽP.

NKÚ skonštatoval, že Slovensko si neplní vlastné záväzky, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľnou budúcnosťou. Udržateľný rozvoj na Slovensku zaostáva. Riziká, ktoré odhalil ešte v roku 2018, podľa neho pretrvávajú, v niektorých oblastiach sa zhoršili.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Klimatická zmena Rezort MŽP SR