Preskočit na obsah

MŽP: Ceny za triedený zber a zhodnotenie odpadu sa zmenia

28.10 2020, TASR

Bratislava, 27. októbra - Ceny za zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov sa zmenia. Vyplýva to zo zmeny vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov. 

Do medzirezortného pripomienkového konania ju predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly by mala najviac zaplatiť za tonu plastu a kompozitných obalov na báze lepenky, a to od 550 eur. Za tonu kovových obalov je cena od 250 eur a za tonu skla od 100 eur. Za tonu papiera by sa malo platiť od 120 eur a za noviny a časopisy od 50 eur. Za tonu drevených obalov to bude suma od 16 eur.

Envirorezort hovorí, že ide o ekonomicky oprávnené výdavky, ktoré majú byť uhrádzané za zber a následné zhodnotenie vyzbieraných odpadov z obalových a neobalových výrobkov v rámci triedeného zberu v obci.

,,Z uvedených sadzieb sa vychádza pri dohode o špecifikácii nákladov na triedený zber v zmluve medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a zberovou spoločnosťou, ktorá vykonáva v danej obci zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov," uvádza sa v materiáli.

Návrhom vyhlášky sa má dosiahnuť motivácia pre hospodárske subjekty, aby odpady boli spracované environmentálne najvhodnejším spôsobom, konštatuje envirorezort.

Novelizácia bola vypracovaná ako jedno z opatrení na stabilizáciu systému nakladania s odpadmi. Situácia sa podľa ministerstva vyhrotila nielen pandémiou nového koronavírusu, ale aj nastavením systému. Ten spôsobil, že na jar 2020 nemalo približne 400 obcí zabezpečený triedený zber.

Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Mestské a vidiecke ŽP Odpady Rezort MŽP SR