Preskočit na obsah

Muránska planina je prvé územie zeleného turizmu v strednej a východnej Európe

19.03 2012, MŽP SR

Muránska planina je prvé územie zeleného turizmu v strednej a východnej Európe

Dva roky napĺňania požiadaviek Európskej charty pre trvaloudržateľný turizmus v chránených územiach prináša ochranárom z Národného parku Muránska planina svoje ovocie. Po úspešnom verifikovaní získa Národný park Muránska planina titul územia s trvaloudržateľným turizmom. Bude tak prvým oceneným územím v Karpatoch a inšpiratívnym príkladom pre celú oblasť strednej a východnej Európy. Verifikačný proces zameraný na zelený turizmus na území národného parku zrealizuje organizácia, ktorá zastrešuje chránené územia v Európe - EUROPARC Federation.

Európska charta predstavuje moderný nástroj riadenia turizmu v chránených územiach, ktorý má zabezpečiť ochranu biodiverzity na jednej strane a súčasne podporovať sociálny a ekonomický miestny rozvoj v znevýhodnených regiónoch vďaka zelenému turizmu. Proces je založený na zapojení záujmových skupín a ich vzájomnej spolupráci.

Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia - Štátna ochrana prírody SR, ktorá na území národných parkov organizačne riadi a zabezpečuje starostlivosť o tieto územia je členom EUROPARC Federation od roku 2002.

Copyright © MŽP SR 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody