Preskočit na obsah

MS: Neoprávnené nakladanie s biocídnymi výrobkami by mohlo byť trestným činom

17.12 2021, TASR

Bratislava 16. decembra – Novým trestným činom by mohlo byť neoprávnené nakladanie s prípravkami na ochranu rastlín, biocídmi a ich účinnými látkami. Navrhuje to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v novele Trestného zákona, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). 

,,Keďže ide o látky, ktoré sú v mnohých ohľadoch rizikové pre zdravie človeka a pre životné prostredie, javí sa ako potrebné prijať primerané opatrenia aj na úrovni trestného práva," uvádza sa v materiáli. V tejto oblasti dochádza podľa MS k medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti. Tá spočíva najmä v nelegálnom obchode s prípravkami, ktoré v Európskej únii nie sú autorizované a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie tým nie je známy.

Rezort tvrdí, že cez Slovensko dochádza k transportu týchto látok. Potvrdilo sa tiež, že biocídne prípravky sa protiprávne používajú aj v SR. Potrestaný má byť páchateľ, ktorý vyrobí, dovezie, vyvezie, prepravuje, kupuje, predáva, sebe alebo inému zadováži, prechováva alebo inak neoprávnene nakladá s prípravkami na ochranu rastlín, biocídmi alebo s ich účinnými látkami v malom rozsahu. V tomto prípade by mu malo hroziť odňatie slobody na dva roky.

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky by sa mal potrestať páchateľ, ak s prípravkami pracoval vo väčšom rozsahu alebo tým vystavil iného človeka ujme na zdraví alebo smrti.

Páchateľ by mal ísť do väzby na jeden až päť rokov, ak použije prípravky na ochranu rastlín v chránenom území či bol už za taký čin odsúdený.

Ďalej z novely vyplýva, že na tri až desať rokov by mohol byť človek odsúdený, ak spácha tento čin závažnejším konaním alebo vo veľkom rozsahu. V prípade, že páchateľ spôsobí použitím prípravku ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo ho použije v mimoriadne veľkom rozsahu, mal by sa potrestať odňatím slobody na desať až pätnásť rokov.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila začiatkom decembra návrh novely Trestného zákona. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 eur na 500 eur.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita