Preskočit na obsah

MPRV SR odmieta presun lesov v národných parkov pod envirorezort

25.05 2021, TASR

Bratislava, 24. mája – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné. Tvrdí, že všetky lesy sú hodné mimoriadnej ochrany. Tiež uviedlo, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pri riešení zásadných problémov opakovane obchádza odbornú diskusiu, spoluprácu a bežný legislatívny proces. Informoval hovorca agrorezortu Daniel Hrežík. 

Agrorezort tak reagoval na pondelkové výroky envirorezortu. Ten hovorí, že štátne lesy v národných parkoch v najprísnejších chránených územiach by mali spravovať ochranári. Urýchliť by sa tak mala ich zonácia.

Hrežík zdôraznil, že jediným kľúčom je spolupráca, odborná diskusia a dialóg dotknutými. ,,MPRV SR v súčasnosti vykonáva paradigmatickú zásadnú zmenu v prístupe a hospodárení v lesoch, a to v prospech prírode blízkeho, ktoré sa bude uplatňovať nielen v národných parkoch, kde je to už legislatívne ukotvené, ale postupne na území väčšiny lesov v SR," reagoval.

Doplnil, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení (PVV) zaviazala prehodnotiť systém správy pozemkov vo vlastníctve štátu v chránených územiach s primárnym cieľom zabezpečenia integrovanej správy územia. ,,Tento prístup zaručí zosúladenie ochrany prírody s potrebami ľudí žijúcich na vidieku a zachovaní prírodných i kultúrnych hodnôt našej krajiny," uviedol.

Doplnil, že základom by aj podľa PVV malo byť vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory. Prehodnotenie sa však musí nutne realizovať až na základe ucelenej analýzy efektivity, ekonomických, sociálnych a environmentálnych dosahov na vidiecky región.

Návrh spôsobu riešenia integrovanej starostlivosti nemôže vychádzať len zo želaní jedného rezortu a jeho záujmu na prevzatí moci nad časťami niektorých území, ale musí byť navrhnutý na základe vyhodnotenia komplexnej analýzy dosahov viacerých variantných riešení a odbornej diskusie všetkých dotknutých nárokových skupín tak, ako to predpokladá aj samotné PVV.

MPRV tiež tvrdí, že nie je o žiadnej komplexnej analýze informované, na spoluprácu pri jej vypracovaní ani nebolo doteraz vyzvané, preto sú vyhlásenia predstaviteľov rezortu životného prostredia pre nich prekvapujúce.

Prechod správy štátnych pozemkov pod organizácie ochrany prírody vytvára podľa agrezortu z týchto organizácií "neobmedzených pánov", keďže sú odbornou organizáciou, platia pre nich výnimky z ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. ,,Naopak, pre všetkých iných vlastníkov a správcov platia predpisy rovnako a v plnom rozsahu, a to aj vo vzťahu k akýmkoľvek činnostiam v chránenom území. Prechodom chránených území pod MŽP SR by sa tak stal konfliktom záujmu," dodal Hrežík.

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Rezort MŽP SR