MPRV: LZ VLK k ťažbe dreva na Čergove uvádza nepravdivé informácie

10.11 2017, TASR

Prešov, 10. novembra – Agrorezort upozorňuje, že Lesoochranárske zoskupenie (LOZ) VLK v prípade oblasti Čergov preukázateľne uvádza nepravdivé informácie. Lesy SR realizujú v tejto lokalite obnovu lesa, ktorá prebieha šetrným spôsobom.


V reakcii na medializované vyjadrenia LOZ VLK to uviedol Michal Feik z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. V písomnom stanovisku sa uvádza, že stromy, ktoré slúžia na hniezdenie vzácnych druhov vtáctva, budú zachované na celej ploche. Opatrenia prebiehajú v súlade s platným Plánom starostlivosti o les (PSL), ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti. Zoskupenie VLK nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom pozemkov v dotknutom území.

„Oceňuje záujem LOZ VLK o ochranu prírody, máme však za to, že ani v občianskych aktivitách nemožno opomínať odbornosť a zákonnosť. Hospodárenie v lese sa riadi PSL, ktorý je platným a uznávaným nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. PSL môžu vyhotovovať len odborne a technicky spôsobilé fyzické alebo právnické osoby. Účastníkmi konania sú vlastníci, obhospodarovatelia lesov, orgány štátnej správy a ich prostredníctvom aj ďalšie odborné organizácie a verejnosť,“ uviedol Feik. Takýto plán bol podľa jeho tvrdenia vyhotovený aj v oblasti Čergov a akákoľvek činnosť v tejto lokalite sa plánom starostlivosti o les prísne riadi.

Štátny podnik Lesy SR, odštepný závod Prešov, vykonáva v oblasti prameňa riečky Ľutinka v Čergovskom pohorí obnovnú ťažbu v 110-ročnom hospodárskom poraste. Ide o systematické opatrenie, ktoré je v súlade s platným PSL pre príslušné lesné celky. „V žiadnom prípade nejde o invazívne vyklčovanie 200-ročných porastov. Zoskupenie VLK nie je podľa nám dostupných informácií žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom predmetných pozemkov tak, ako to prezentuje vo svojich vyjadreniach,“ doplnil hovorca agrorezortu.

Ako ďalej dodáva, ťažba prebieha na lesnom pozemku, ktorý spravujú Lesy SR v zmysle platnej legislatívy a vlastníci lesov sú spokojní s vykonávaním predpísaného spôsobu hospodárenia. Rezort neeviduje žiadnu sťažnosť.

Podľa Feika sa na mieste ťažba dreva robí čo najjemnejším spôsobom, mimo vegetačného obdobia. Stromy, ktoré slúžia na hniezdenie vzácnych druhov vtákov zostávajú ponechané. Obnovná ťažba prebieha postupne so zámerom počas 30-ročného obdobia postupne prerieďovať materský porast a vytvárať tým vhodné podmienky pre vznik nasledujúceho podrastu na základe predpísaného plánu opatrení.

Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo v utorok (7. 11.) dve trestné oznámenia a jeden podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a zablokovalo ťažbu v lesoch v pramenistej oblasti riečky Ľutinky v Čergovskom pohorí. Súčasne VLK prišiel s výzvou Zachráňme Čergov, v ktorej žiada zmenu lesných hospodárskych plánov pre kritické územia dolín. TASR o tom informovala Katarína Grichová z LZ VLK.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Mimovládne organizácie