Mladí reportéri pre životné prostredie v medzinárodnej súťaži

07.06 2016,

Slovensko v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu a videoreportáž dosiahlo vynikajúci úspech - získalo dve druhé a dve tretie miesta a celkovo sa počtom ocenení zaradilo na výborné druhé miesto z 25 zapojených krajín z celého sveta.


Výsledky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. Druhé miesta získali Patrícia Beličková z Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom za článok Kávové kapsule – moderný trend, či environmentálne riziko? a dvojica reportérov Matej Majerský a Patrik Štefík za videoreportáž Oleje do výlevky nepatria zo SOŠ Polygrafickej v Bratislave. Bronzová priečka patrí Lukášovi Krnčokovi (SOŠ Polygrafická) za fotografiu Tvoríme si vlastnú smrť a kolektívu Mária Jánošíková, Tamara Eliášová a Michal Mazánik (Súkromná základná škola v Novej Dubnici) za videoreportáž Stromy v Novej Dubnici.

Práce hodnotila porota zložená z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky a vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Vysoko pozitívne boli ocenené predovšetkým práce mladších reportérov, ktoré prekvapili vysokou kvalitou pokiaľ ide o kompozíciu, štruktúru a techniku spracovania. .
Do medzinárodného kola súťaže bolo nominovaných celkom 125 reportážnych fotografií, článkov a videí, víťazov národných kôl  z 25 krajín zapojených do medzinárodného environmentálneho vzdelávacieho programu Young Reporters for the Environment. Slovensko je programu zapojené ako jediná krajina z krajín V4. Program na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje sieť Špirála.

Linky na ocenené práce:
Kávové kapsule – moderný trend, či environmentálne riziko? http://www.mladireporteri.sk/clanok/kavove-kapsule-moderny-trend-ci-environmentalne-riziko
Oleje do výlevky nepatria http://www.mladireporteri.sk/video_/oleje-do-vylevky-nepatria
Tvoríme si vlastnú smrť http://www.mladireporteri.sk/foto__/tvorime-si-vlastnu-smrt
Stromy v Novej Dubnici http://www.mladireporteri.sk/video_/stromy-v-novej-dubnici


Viac informácií: www.mladireporteri.sk

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie