Preskočit na obsah

Mladé stromy poškodzujú aj hlodavce

27.01 2022, TASR

Zvolen 26. januára – Mladé lesné porasty poškodzuje podľa výskumov nielen raticová zver, ale aj hlodavce. V lesnej správe (LS) Hrušov, ktorú obhospodarujú štátne Lesy SR – OZ Tribeč, budú preto lesníci spoločne s ochranármi stavať búdky pre lesné dravce, najmä sovy, ktoré by mali úsilie lesníkov pri ochrane mladých porastov podporiť. 

Pri riešení tohto problému spojili sily lesníci zo štátneho podniku Lesy SR, výskumníci z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene a ochranári z občianskeho združenia (OZ) Ochrana dravcov na Slovensku. „Miestni lesníci sú skutoční odborníci a uvedomujú si fakt, že v hospodárskych lesoch je menej starých a dutých stromov, ktoré bežne poskytujú hniezdne príležitosti pre mnohé spevavce i sovy. Preto sme privítali ich nápad, že pre ne vyrobia búdky. Pomohli sme im s radami a výberom vhodného typu búdok a pomôžeme im aj pri ich montáži priamo v teréne,“ uviedol pre TASR Stanislav Kováč z OZ Ochrana dravcov na Slovensku.

„Takáto spolupráca lesníkov, výskumníkov a ochranárov je ukážkou toho, ako by mala fungovať ochrana prírody na Slovensku,“ podotkol vedúci LS Hrušov Jozef Paulenka.

V rámci Veľkej zvernice, ktorú obhospodarujú Lesy SR – OZ Tríbeč, sa na území lesnej správy Hrušov aktuálne zakladajú oplôtky a kontrolné nechránené plochy, na ktorých sa popri dendrometrických meraniach zisťuje intenzita vplyvu zveri na odrastanie mladých lesných porastov. „Výskum vplyvu zveri na ich odrastanie je založený na budovaní maloplošných oplôtkov a párových kontrolných nechránených plôch. Ideálnym modelovým územím na ich zakladanie sú zvernice, kde vieme pri hodnotení poškodenia pracovať s presnejšími údajmi, čo sa týka populačnej hustoty zveri,“ uviedol pre TASR Marián Slamka z NLC.

Priebežné výsledky tohto výskumu už ukázali, že mladé lesné porasty nie sú len pod tlakom raticovej zveri, ale na vybraných lokalitách aj malých hlodavcov, ktoré mladé stromčeky intenzívne poškodzujú.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody