Mladé bociany biele čoskoro opustia svoje hniezda

19.07 2018,

Na hniezdach bociana bieleho je v týchto dňoch rušno. Mláďatá už dorástli do veľkosti dospelých bocianov a intenzívne trénujú svoje krídla a svalstvo. Nastávajúce týždne postupne zmiznú z hniezd a vydajú sa na svoje prvé obrovské dobrodružstvo do Afriky. Čaká ich cesta 6 až 10 tisíc kilometrov na ďaleké africké savany. Predtým ako odletia ich ornitológovia spočítajú. Pomôcť môže každý, kto sleduje bociany vo svojej obci. Pre viaceré vtáčie druhy sa postupne končí obdobie hojnosti na severnej pologuli a inštinkty diktujú, že je čas návratu späť do Afriky. Druhá polovica júla je obdobím, kedy začína jesenná migrácia a postupné odlety vtáctva na juh.

„Bocian biely patrí medzi druhy, ktoré sa púšťajú na jesenné putovanie medzi prvými operencami. Musia to stihnúť do konca leta, kedy ešte nad pevninou vznikajú stúpajúce vzdušné prúdy, ktoré im pomáhajú prekonať veľké vzdialenosti. V týchto týždňoch dospelé bociany končia hniezdenie. Hneď ako sa mladé bociany naučia lietať, opustia hniezdo a vydávajú sa na migráciu do Afriky. Čaká ich náročný maratón, ktorý zvládnu len tie najzdatnejšie jedince. Prvého roku života sa dožijú len dve z desiatich mláďat. Aj z toho vidieť, aká je migrácia pre sťahovavé vtáky náročná. K mortalite ale prispieva výrazne aj ľudská činnosť. V prípade bocianov sú to predovšetkým elektrické vedenia alebo zánik vhodných lokalít na získavanie potravy pozdĺž migračnej trasy.“ vysvetľuje Miroslav Fulín, koordinátor ochrany a monitoringu bociana bieleho na Slovensku.

„Predtým ako bociany opustia svoje hniezda, prebieha každoročne sčítavanie a zisťovanie počtu mláďat po celom Slovensku. Ornitológom so sčítaním pomáhajú aj obyvatelia obcí, v ktorých hniezdia bociany. Monitoring bociana bieleho je ukážkovým príkladom občianskej vedy so zapojením verejnosti v zbere dát a vedcov v spracovaní získaných dát. Údaje z hniezdnej úspešnosti bociana bieleho umožňujú dlhodobo sledovať a vyhodnocovať vývoj a stav populácie druhu.“ hovorí Ján Gúgh z SOS/BirdLife Slovensko a vyzýva: „Každý kto sleduje hniezdo bociana bieleho vo svojej obci, môže prispieť svojimi pozorovaniami a záznamom počtu mláďat do Atlasu hniezd bociana bieleho na Slovensku.“

„Tohtoročná sezóna sa z pohľadu úspešnosti hniezdenia bocianov bielych ukazuje v porovnaní s predošlými rokmi s vyšším počtom mláďat na hniezdach, kde mláďatá prežili prudké dažde, ktoré sa vyskytovali od druhej polovice júna. V niektorých regiónoch je v dôsledku silných dažďov a následného prechladnutia mláďat pomerne vysoká mortalita. Okrem sčítania mláďat je v tomto období  potrebné občas aj niektorým mladým bocianom pomôcť po pristátí na mieste odkiaľ nevedia odletieť alebo po zranení. V takomto prípade je možné kontaktovať číslo 112, kde obyvateľov prepoja na príslušné záchranné stanice v regiónoch.“ dodáva Miroslav Fulín.
Atlas hniezd bociana bieleho na Slovensku na web stránke www.bociany.sk obsahuje všetky známe hniezda a hniezdne podložky bociana bieleho na Slovensku. Dlhodobo sledované hniezda umožňujú nazrieť do histórie hniezdenia bociana v jednotlivých obciach. V roku 2017 hniezdilo na Slovensku 1300 párov bocianov, ktoré vychovali 2650 mláďat.

Zdoj: SOS BirdLife Slovensko

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody