Preskočit na obsah

Ministerstvo ŽP varuje pred vypaľovaním trávy

14.03 2012, MŽP SR

Ministerstvo ŽP varuje pred vypaľovaním trávy

Jarné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je však nezákonné.

Ministerstvo životného prostredia preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ničí životné prostredie a zabíja živočíchy - medzi ktorými sú mnohé chránené, ohrozuje ľudské životy a môže spôsobiť obrovské hospodárske škody. Environrezort zároveň upozorňuje, že existujú aj iné - zákonné možnosti, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov.

Možným riešením ako predísť nezákonnému konaniu je vybudovanie obecného alebo súkromného kompostoviska (v záhrade), kde by sa biologický odpad spracoval na kompost, a potom využil ako hnojivo. Ďalšou alternatívou je zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch, ktoré sú práve v týchto dňoch jarného upratovania umiestnené v obciach či sídliskách na vopred určených miestach. Obec takto vyzbieraný odpad musí spracovať zákonným spôsobom.

Copyright © MŽP SR 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody